Studieretninger på STX

Hvad er en studieretning?
 
En studieretning er en pakke af fag, du vælger samlet.
Den består i praksis af de obligatoriske fag, som alle skal have på stx, og en kombination af to-tre fag, som bliver særlig for dig og din klasse. Disse tre fag får et kernefokus i din uddannelse og kommer til at arbejde tværfagligt sammen om projekter.
På Holstebro Gymnasium og HF kan du vælge mellem 11 forskellige studieretninger. Studieretningerne er opdelt i 4 hovedområder, som det fremgår nedenfor.

Som elev får du et fællesskab og en spændende hverdag med mange andre unge. Du vil dagligt møde dygtige lærere der fagligt udfordrer dig på et højt niveau. Personligt bliver du afkrævet dine meninger og holdninger samt et bidrag til fællesskabet i undervisningen, elevrådet, på studietur, til fester eller som medvirkende i nogle af de mange øvrige frivillige aktiviteter. Med en almen studentereksamen vil du stå stærkt for fremtiden med studierelevant viden om natur, kultur og samfund hentet via en bred vifte af fag fra det musisk kreative til naturvidenskab og sprog.

Det almene gymnasium er opbygget i et antal studieretninger, der indeholder mange fællesfag, som alle elever skal følge med deres klasser. Udover fællesfagene skal du også vælge studieretningsfag, det er de fag, som du gerne vil fordybe dig i, og som du får sammen med dine klassekammerater.Udover fællesfag og studieretningsfag indeholder gymnasiet også valgfag og tværfaglige projekter.

Sproglige studieretninger

På de sproglige studieretninger er formålet, at du bliver i stand til at kommunikere med folk fra andre kulturer. Derfor lærer du at tale, skrive, forstå og læse fremmedsprog. Og du får en viden om de steder, hvor sproget tales. Sprogfagene giver dig også et bredt og nuanceret kendskab til litteratur, kultur og samfundsforhold, og de åbner dermed et vindue mod en meget stor del af verden.

Studieretning 1

Engelsk (EN) Tysk (TY) Fransk (FR)

Studieretning 2

Engelsk (EN) Tysk (TY) Spansk (SP)

Studieretning 3

Engelsk (EN) Tysk (TY) Samfundsfag (SA)

Studieretning 4

Engelsk (EN) Fransk (FR) Samfundsfag (SA)

Samfundsvidenskab­elig studieretning

Er du nyhedsfreak med interesse for det lokale, det nationale og det globale, eller vil du gerne klædes på til at være en vidende og engageret borger, så er den samfundsfaglige studieretning noget for dig.

Studieretning 5

Samfundsfag (SA) Engelsk (EN)

Studieretning 6

Samfundsfag (SA) Matematik (MA)

Kunstnerisk studieretninger

De kunstneriske studieretninger er for dig, der interesserer dig for musik. Du kommer til at beskæftige dig med musik i teori (noder, musikalsk analyse og musikhistorie) og praksis (sang og sammenspil). Engelsk arbejder med sprog og tekster på højt niveau, og du vil møde den engelsksprogede verden i mange medier. Du skal vælge at koble med enten dramatik B eller matematik B.

Studieretning 7

Musik (MU) Engelsk (EN)

Naturviden­skabelige studieretninger

Har du lyst til naturvidenskab med et højt fagligt niveau, er de naturvidenskabelige studieretninger på Holstebro Gymnasium og HF sikkert noget for dig. Her kan du kombinere fagene matematik, biologi, fysik og kemi. Og på en af studieretningerne får du også samfundsfag på højeste niveau.

Studieretning 8

Biologi (BI) Kemi (KE)

Studieretning 9

Biologi (BI) Kemi (KE) Idræt (ID)

Studieretning 10

Matematik (MA) Bioteknologi (BT) Fysik (FY)

Studieretning 11

Matematik (MA) Fysik (FY) Kemi (KE)

Studieretning 12

Matematik (MA) Kemi (KE) Fysik (FY)

Studieretning 13

Matematik (MA) Fysik (FY) Kemi (KE)

Holstebro gym_gruppe_bibliotek_4463 (1)

 

De erfaringer, jeg gør mig nu, skal ligge et fundament for de fordybelser, jeg skal gøre senere i mit liv. Derfor var det vigtigt for mig at få lagt et så bredt fundament som muligt. Derfor valgte jeg STX, fordi man her får noget af det hele: Naturvidenskab, humaniora, sprog og kreativitet. 

Alma, tidligere elev i musikklasse

På den naturvidenskabelige studieretning er det okay at være nørdet! Jeg ville gerne have de naturvidenskabelige fag på højt niveau, som f.eks. fysik, kemi og biologi, men samtidig også beholde det humanistiske islæt med sprog og kreative fag, og det kan jeg på stx.

Randi, tidligere elev i naturvidenskabelig klasse

Fremtidsmuligheder

Med en stx eller en HF baner du vejen for din fremtid. Du lukker ingen døre. Det 3-årige stx kvalificerer bredt til stort set alle videregående uddannelser, både korte, mellemlange og lange, mens det 2-årige HF også giver adgang til en lang række videregående uddannelser. Du skal dog være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på. Men hvis du ikke har haft de fag på stx/HF, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering. Prøv også Adgangskortet, hvor du kan afprøve hvad din valgte studieretning giver adgang til.

Relevante links

http://optagelse.dk

www.ug.dk