Persondata på Holstebro Gymnasium og HF

Pr. 25. maj 2018 træder EU’s persondataforordning i kraft og det stiller blandt andet krav til en offentliggørelse af skolens regler for behandling af persondata.

Persondata behandles såvel for elever som for ansatte.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig

Holstebro Gymnasium og HF

Døesvej 64

7500 Holstebro

Telefon: 97414222

Mail: hogym@hogym.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren (DPO)

DPO Henning Rønn Clemmensen

E-mail: hc@hogym.dk

Telefon: 96126232

Personoplysninger

Elever

Som led i din indmeldelse på skolen behandler vi en række personoplysninger om dig.

Formålet er administration i forbindelse med din uddannelse på skolen.  Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af den myndighedsopgave vi som dataansvarlig har fået pålagt.

Vi behandler de oplysninger som vi for de flestes vedkommende modtager via andre offentlige myndigheder – primært via optagelse.dk.

Vi opbevarer følgende oplysninger:

CPR-nr., navn, adresse, e-mail, telefonnummer, oplysninger om fravær – i enkelte situationer også årsagen hertil, oplysninger om karakterer, bogudlån, foto mv.

Er du under 18 år opbevares oplysninger om værge – herunder kontaktoplysninger.

Dine personoplysninger er tilgængelige for de ansatte som har et arbejdsbetinget behov for adgang til oplysningerne.

Dine personoplysninger slettes senest 5 år efter din tilknytning til skolen er ophørt. Undtaget er dog personoplysninger som vi lovmæssigt er forpligtet til fortsat at opbevare.

Du har ret til indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig og du har ret til at få urigtige oplysninger rettet.

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for skolens generelle sletning af oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Ansatte

Under opdatering.