Uddannelser og fag

Kommende elever

Hvordan vælger jeg

I løbet af dit grundskoleforløb har du mulighed for at få et indtryk af uddannelserne på Holstebro Gymnasium og HF ved at deltage i vores intro- eller brobygningsforløb.

 

Hvert år i januar måned holder vi et orienteringsmøde om aftenen, hvor du og dine forældre kan få oplysninger om vores uddannelser.

Vi holder desuden åbent hus en lørdag formiddag, hvor du kan opleve eksempler på undervisning, tale med elever og lærere og spørge studievejlederne til råds om praktiske forhold.

Du og dine forældre er desuden altid velkomne til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål til uddannelserne og praktiske forhold i forbindelse med optagelse.

Om uddannelserne

Stx-uddannelsen består af ca. 3 måneders grundforløb, hvorefter du vælger en af studieretningerne indenfor de 4 områder:
1) sprogligt område
2) kunstnerisk område
3) samfundvidenskabeligt område
4) naturvidenskabeligt område

Du kan vælge menupunktet studieretninger, for at få de enkelte studieretninger uddybet.

Særlig tilrettelæggelse

Er du godkendt af Team-Danmark som eliteidrætsudøverer eller går på Dansk Talentakademi (DTA)har du mulighed for at vælge et særlig tilrettelæggelse over 4 år.

Du kan kontakte uddannelsesleder Mads Vistisen for at høre nærmere om dette.

STX

Som elev får du et fællesskab og en spændende hverdag med mange andre unge. Du vil dagligt møde dygtige lærere der fagligt udfordrer dig på et højt niveau. Personligt bliver du afkrævet dine meninger og holdninger samt et bidrag til fællesskabet i undervisningen, elevrådet, på studietur, til fester eller som medvirkende i nogle af de mange øvrige frivillige aktiviteter.

Med en almen studentereksamen vil du stå stærkt for fremtiden med studierelevant viden om natur, kultur og samfund hentet via en bred vifte af fag fra det musisk kreative til naturvidenskab og sprog.

Det almene gymnasium er opbygget i et antal studieretninger indeholder mange fællesfag, som alle elever skal følge med deres klasser. Udover fællesfagene skal du også vælge studieretningsfag, det er de fag, som du gerne vil fordybe dig i, og som du får sammen med dine klassekammerater.Udover fællesfag og studieretningsfag indeholder gymnasiet også valgfag og tværfaglige projekter.

Om STX uddannelsen

Stx-uddannelsen består af 3. måneders grundforløb, hvorefter du vælger en af studieretningerne indenfor de 4 områder:

  1. Sprogligt område
  2. Kunstnerisk område
  3. Samfundvidenskabeligt område
  4. Naturvidenskabeligt område

HF

Som hf-kursist møder du andre unge, der som dig er interesseret i at udvikle sig fagligt og personligt. Vi lægger vægt på, at du lærer noget – i et godt socialt miljø og et fagligt fællesskab. Derfor skal du regne med både lektier og opgaver og med fredagscafeer, fritidsaktiviteter og studieture.

Hf er derfor den 2-årige ungdomsuddannelse for dig, der vil have et solidt fundament for en videregående uddannelse. Du får en spændende hverdag med andre unge med samme mål som dig og med lærere, der udfordrer dig med nye faglige vinkler på din verden.

Om HF uddannelsen

Du kan vælge følgende 5 fagpakker her på skolen.

HF-fagpakken Force
Henvender sig til dig, der har tanker om en uddannelse inden for forsvaret, politiet eller lignende.

Dine fagpakke fag er Samfundsfag B og Idræt B.

HF-fagpakken Pædagogik
Henvender sig til dig, der har tanker om en uddannelse som lærer, pædagog, socialrådgiver eller lignende.

Dine fagpakkefag er Samfundsfag B og Psykologi C.

HF-fagpakken Sundhed
Henvender sig til dig, der har tanker om en uddannelse som fysioterapeut, sygeplejerske, ergoterapeut eller lignende.

Dine fagpakkefag er Biologi B og Matematik B.

HF-fagpakken Business
Henvender sig til dig, der har tanker om at uddanne dig inden for oplevelsesøkonomi, finanssektoren eller salg og marketing.

Dine fagpakke fag er Matematik B og Erhvervsøkonomi C.

HF-fagpakken Kunstnerisk
Henvender sig til dig, der gerne vil have indblik i musikkens verden eller stå på en scene.

Dine fagpakkefag er Musik B og Drama C

På Holstebro Gymnasium og Hf er der med 5 hf-klasser et godt hf-miljø med et bredt udvalg af valgfag, der giver dig mulighed for at præge din uddannelse i den retning, du ønsker. Med de valgfag, som du vælger at have i 2hf, toner du uddannelsen. Undervisningen er i hf anvendelsesorienteret. Det betyder, at det, du lærer, skal kunne bruges til noget konkret med det samme. Du får også teoretisk læsestof, der udfordrer dig.På hf følger en af lærerne dig som personlig tutor gennem hele uddannelsen. Tutoren støtter dig i din faglige udvikling.  Hf-uddannelsen omfatter både obligatoriske fag, faggrupper og valgfag.  Udover de obligatoriske fag skal du have 1 valgfag.