Udvalgt til Professionshøjskolen

UtP

Der står for Udvalgt til Professionshøjskolen, er et brobygningsprojekt særligt for skolens HF-kursister.

Projektet involverer flere HF-skoler i Nordjylland og Midt- og Vestjylland, og på Holstebro Gymnasium og HF finder brobygningsaktiviteterne sted i samarbejde med VIA University College i Holstebro og Nørre Nissum.

Gennem et år får udvalgte kursisterne mulighed for at stifte bekendtskab med uddannelsesmiljøet på VIA, de får mentorer blandt de studerende på de respektive uddannelser og kommer i praktik for at få en fornemmelse af de jobmuligheder, uddannelsen medfører. Tilknyttet projektet er ligeledes et forskningsprojekt, hvor kursisterne blandt andet skriver essays om deres forventninger til kommende erhverv og uddannelse. Kursisterne har mulighed for at brobygge til uddannelser til ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, bygningskonstruktør og lærer.

Målet med projektet er, at kursisterne bliver mere afklarede i forhold til deres studievalg fremadrettet, ligesom det er intentionen, at projektet kan være med til at lette overgangen mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

Kontaktperson på Holstebro Gymnasium og Hf

Troels Clausen, tc@hogym.dk