Gennemsigtighed og åbenhed

I dette afsnit kan der findes oplysninger om Holstebro Gymnasium og HF’s:

  • Aktuelle indsatsområder
  • Karakterstatistik for stx og hf
  • Fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens
  • Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Disse oplysninger skal fremgå af uddannelsernes hjemmesider i henhold til lov om åbenhed og gennemsigtighed, som kan ses her

Bekendtgørelser for uddannelserne og beskrivelser af deres fag kan findes her: stx  –  hf

Optagelsesbekendtgørelsen for gymnasiet findes her

Skolens aktuelle studieretningsudbud og valgfags tilbud i kan læses her på hjemmesiden: stx  – hf

 

Hver enkelt klasses studieplan kan findes her. Vælg klasse, studieplan.

 

Holstebro Gymnasium og HF tilstræber at komme på ekskursioner og ture med eleverne i de sammenhænge, hvor det kan støtte den faglige undervisning og det sociale liv på skolen. I forbindelse med disse ekskursioner kan der være deltagerbetaling på 90 kr. pr. person.
Indsatsområder
Holstebro Gymnasium og HF’s pædagogiske udgangspunkt og praksis

Holstebro Gymnasium og HF’s profil kendetegnes ved, at vi som skole er en bredt funderet og lokal forankret skole med vægt på kvalitet. Vi stræber efter at give unge mennesker med lyst til videreuddannelse de bedst mulige forudsætninger inden for deres valgte studieretning. Vi er det oplagte valg hvis fremtidsplanerne går i retning af naturvidenskabelige studier, som eksempelvis læge, ingeniør og sygeplejerske; samfundsvidenskabelige, som eksempelvis jurist, økonom og socialrådgiver; sproglige, som eksempelvis kulturformidling, markedsføring og undervisning; og kunstneriske, som eksempelvis musiker, film- og medieproduktion og kunstner.

 

Holstebro Gymnasium og HF giver unge mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse med studentereksamen (stx) eller hf eksamen således, at de gennem deres gode almendannelse og faglige kvalifikationer opnår generel studiekompetence og får adgang til og gennemfører videregående uddannelser.

 

I vores praksis forfølger vi disse mål med en kombination af traditionel undervisning med meget høj kvalitet i kombination med målrettede brobygningsforløb til videregående uddannelser på erhvervsakademiet, på professionshøjskolerne og på universitetsniveau.

 

Holstebro Gymnasium og HF har udgangspunkt i det lokale og giver, med baggrund i den nationale og den europæiske videnskabs- og kulturhistoriske udvikling, de unge et internationalt og fremtidsorienteret perspektiv.

 

Vi forfølger disse mål gennem samarbejde med lokale uddannelses- og kulturinstitutioner, gennem samarbejde med regionale og nationale aktører og gennem samarbejde internationalt. Skolen tilbyder alle elever at tage sprogdiplomer i fremmedsprog. Elever på naturvidenskabelige studieretninger deltager i forskellige talentarrangementer og ofte med gode resultater.

Holstebro Gymnasium og HF lægger vægt på, at de fysiske rammer er helt i top og finder det naturligt at skolens bygningsmasse foruden veludstyrede moderne klasselokaler rummer auditorier, bibliotek, boldhal, festsal, fitnesscenter, teatersal og laboratorier til fysik, kemi og biologi samt bioteknologi.

Holstebro Gymnasium og HF vil fortsat være en skole præget af demokratisk engagement og medleven og samtidigt et åbent og tillidsfuldt samarbejde og en rummelighed, der er karakteriseret af de følgende 10 grundlæggende værdibegreber:

Fra fællesskab på den ene side, over forskellighed, til selvstændighed på den anden.

På samme måde med fordomsfrihed, tolerance og anstændighed, og med såvel spontanitet og kreativitet som fordybelse og seriøsitet.

 

 

Strategi

Skolens strategi, vedtaget 3. december 2020, kan læses her.

Elevtrivselsundersøgelse på Holstebro Gymnasium og HF

I skoleåret 2020/2021 er den lovpligtige elevtrivselsundersøgelse (ETU) blevet gennemført på skolen. Du kan læse mere om undersøgelsen konklusioner her

 

Undervisningsmiljøvurdering på Holstebro Gymnasium og HF

Min. hvert 3. år skal alle uddannelsesinstitutioner gennemføre en undervisningsmiljøvurdering, hvilket fremgår af ”Lov om undervisningsmiljø” fra 2001.  En UMV er en vurdering af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske miljø, hvor man inddrager elevernes opfattelse af undervisningsmiljøet. Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Du kan se seneste vurdering her

Karakterstatistik

Holstebro Gymnasium og HF har generelt gode faglige resultater. De seneste resultater fremgår her.

Du kan også se de seneste tal korrigeret for socioøkonomisk reference her 

 

Fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens

Holstebro Gymnasium og HF gør et stort arbejde med at sikre at eleverne fuldfører deres uddannelse. Det gør vi blandt andet via en omfangsrig vejledningsindsats, som der kan læses mere om her.

De seneste års fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens kan du se mere om her.

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Holstebro Gymnasium og HF har til formål at klargøre eleverne til videregående uddannelser. Det lykkes i rigtig høj grad.

Du kan se mere om statistik på området siden 2003 her.

 

Evaluering

Holstebro Gymnasium og HF’s evalueringsstrategi sammenfatter og systematiserer eksisterende evalueringer, jvf. Lov om de gymnasiale uddannelser, § 71 og bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser § 19 og § 59-63.

Evaluering 2022 kan findes her og opfølgningsplanerne for:
2020 kan findes her
2021 kan findes her
2022 kan findes her

 

Whistleblowerordning for ansatte 

, kan findes her.

 

Om klager over afsluttende årskarakterer

Følgende skrivelse gælder vedrørende klager over afsluttende årskarakter

Klage over afsluttende årskarakter