Frivillige aktiviteter

I forlængelse af den normale skoletid er der på forskellige tidspunkter mulighed for at deltage i frivillige aktiviteter.

Som eksempler kan nævnes at der årligt sammen med andre ungdomsuddannelser i Holstebro afvikles fodboldturneringer.  Udendørs stiller skolerne med hold for både drenge og piger. Den vigtigste turnering at vinde er dog den interne klasseturnering i volleyball for Holstebro Gymnasium og HF. Desuden deltager skolen ofte med stor succes i gymnasieskolernes håndboldturnering. Du kan også træne i skolens fitnesscenter.

Med jævne mellemrum er der også litteraturcafe på biblioteket, hvor elever og lærere læser lyrik højt og inspirerer hinanden med nyt spændende litteratur. I forbindelse med ‘Poesi på en Torsdag’ arrangementer på Knudsens er der desduen ofte spændende forfattere og lyrikere på besøg på biblioteket.

Er du mere til musik og sang er der muligheder via korarrangement eller som deltager i skoleforestillingen. Desuden råder skolen over meget lækre musikfaciliteter som kan benyttes uden for skoletid.