Studievejledning

Hvad kan du bruge din studievejleder til?

Du kan bruge din studievejleder hvis du gerne vil tale om personlige, faglige eller sociale problemer.

Vi skelner ikke mellem ”små” og ”store” problemer, så kom hvis der er noget du gerne vil tale om. Nogle gange hjælper det bare at få en snak med en neutral person om problemerne.

Vi kan, hvis det er nødvendigt, give dig henvisninger, telefonnumre og hjemmesider med kontakt til andre, som måske kan hjælpe dig i din situation.

For at vi kan få mulighed for at høre, hvordan det er at komme i gymnasiet, inviterer vi i starten af skoleåret til en introsamtale med alle nye 1.g elever.

Vi er også i studievejledningen med til at give dig redskaber til at komme igennem din gymnasietid på en god og fornuftig måde – f.eks. ved at arrangere kurser til at håndtere eksamensangst.

Hver klasse er tilknyttet en bestemt studievejleder, og hver enkelt elev har derfor en fast tilknytning til en person i studievejlederkorpset på skolen. Normal aftaler man møde med sin studievejleder via mail eller Lectio. Der er dog også “Åben vejledning”, hvor man blot kan komme forbi til en snak med den vejleder, der sidder klar.

Studievejledere

Kristian Iversen (KI) 
Mail: ki@hogym.dk
Telefon: 61789567

Grf/6, Grf7, 2c, 2d, 3d, 3y

 

Finn Sønderlund Kristensen (FK) 
Mail: fk@hogym.dk
Telefon: 61687442

1n, 1o, 2p, 2s

Kirsten Wernberg (KW) 
Mail: kw@hogym.dk
Telefon: 21840002

SPS-kontakt, UU-kontaktperson

Grf/4, Grf/5, 2b, 2k, 3a, 3b, 3k

 

Jane Birgitte Nielsen (JN)
Mail: jn@hogym.dk
Telefon: 21849316

1p, 1s, 2n, 2o

Karin Peters Lehm
Mail: kpl@hogym.dk
Telefon: 21839116

Grf/1, Grf/2, Grf/3, 2e, 2y, 2z, 3x, 3z