Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen for den statslige selvejende institution Holstebro Gymnasium og HF er den øverste ledelse og fastlægger inden for vedtægten de overordnede målsætninger og strategier for skolens virke.

Bestyrelsen fastsætter skolens budget og godkender regnskabet. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren for skolens drift og forvaltning af de statslige tilskud.

Bestyrelsen
 • Formand: Direktør Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Aase Lydiksen. Udpeget af VIA University College
 • Næstformand: Skoleleder Ole Priess. Udpeget af Skolelederforeningen Holstebro afdeling.
 • Politiker: Karsten Filsø. Udpeget af Holstebro Kommune
 • Rektor: Århus Universitet Brian Bech Nielsen. Udpeget af Århus Universitet
 • Politiker: Morten Flæng. Udpeget af Region Midtjylland
 • Projektleder: Anni Simonsen. Udpeget af bestyrelsen for Nupark Innovation A/S.
 • Lektor: Kristine Axelholm Grünberger. Udpeget af institutionens medarbejdere
 • Lektor: Finn Lyngholm Christensen. Udpeget af institutionens medarbejdere (uden stemmeret)
 • STX-elev: Magnus Kirk Pilgaard. Udpeget af Elevrådet (med stemmeret)
 • STX-elev: Julie Hornstrup Andersen. Udpeget af Elevrådet (uden stemmeret)
Sekretariatsfunktion
 • Rektor: Peter Damgaard Lunde
 • Administrationschef: Henning Clemmensen

Rapporter fra bestyrelsen

Læs mere om årsrapporten 2019 her

Læs mere om årsrapporten 2018 her

Læs mere om vedtægter vedtaget 30-11-2017 her.

Læs mere om forretningsorden her.

 

Læs mere om resultatlønskontrakt 2019 her

Læs mere om udmøntning af resultatlønskontrakt 2019 her

 

 

Mødereferater fra bestyrelsen

Læs mere om mødereferat fra den 3. september 2020 her

Læs mere om mødereferat fra den 28. maj 2020 her

 

 

 

 

 

 

Læs mere om mødereferat fra den 3. december 2019 her

Læs mere om mødereferat fra den 16. september 2019 her

Læs mere om mødereferat fra den 27. maj 2019 her

Læs mere om mødereferat fra den 20. marts 2019 her

Læs mere om mødereferat fra den 13. december 2018 her