Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen for den statslige selvejende institution Holstebro Gymnasium og HF er den øverste ledelse og fastlægger inden for vedtægten de overordnede målsætninger og strategier for skolens virke.

Læs skolens 2020 strategi her

Bestyrelsen fastsætter skolens budget og godkender regnskabet. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren for skolens drift og forvaltning af de statslige tilskud.

Bestyrelsen
 • Formand: Jens Otto Nystrup. Udpeget af Holstebro Kommune
 • Næstformand: Direktør Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Aase Lydiksen. Udpeget af VIA University College.
 • Lektor: Susanne Buch Nielsen. Udpeget af Region Midtjylland
 • Rektor: Århus Universitet Brian Bech Nielsen. Udpeget af Århus Universitet
 • Skoleleder Rolf Krake Skole: Ole Priess. Udpeget af Skolelederforeningen Holstebro afdeling
 • Projektleder: Anni Simonsen. Udpeget af bestyrelsen for Nupark Innovation A/S.
 • Lektor: Finn Lyngholm Christensen. Udpeget af institutionens medarbejdere
 • Lektor: Kristine Axelholm Grünberger. Udpeget af institutionens medarbejdere (uden stemmeret)
 • STX-elev: Mie Birkkjær Mathiasen. Udpeget af Elevrådet (med stemmeret)
 • Hf-elev: Mathias Toft Harbo. Udpeget af Elevrådet (uden stemmeret)
Sekretariatsfunktion
 • Rektor: Peter Damgaard Lunde
 • Administrationschef: Henning Clemmensen

Rapporter fra bestyrelsen

Læs mere om årsrapporten 2016 her

Læs mere om årsrapporten 2015 her

Læs mere om vedtægter vedtaget 30-11-2017 her.

Læs mere om forretningsorden her.

 

Læs mere om resultatlønskontrakt 2018 her

Læs mere om udmøntning af resultatlønskontrakt 2018 her

Læs mere om resultatslønskontrakt 2017 her.

Læs mere om udmøntning af resultatlønskontrakt 2016 her.

Læs mere om resultatlønskontrakt 2016 her.

 

Mødereferater fra bestyrelsen

Læs mere om mødereferat fra den 30. november 2017 her

Læs mere om mødereferat fra den 21. september 2017 her

Læs mere om mødereferat fra den 7. juni 2017 her

Læs mere om mødereferat fra den 23. marts 2017 her

Læs mere om mødereferat fra den 23. januar 2017 her

 

 

 

Læs mere om mødereferat fra den 8. december 2016 her

Læs mere om mødereferat fra den 8. december 2016 supplerende til punkt 6 her

Læs mere om mødereferat fra den 2. november 2016 her

Læs mere om mødereferat fra den 26. september 2016 her

Læs mere om mødereferat fra den 27. juni 2016 her

Læs mere om mødereferat fra den 17. marts 2016 her.

Læs mere om mødereferat fra den 10. december 2015 her.

Læs mere om mødereferat fra den 23. september 2015 her.

Læs mere om mødereferat fra den 30. juni 2015 her.

Læs mere om mødereferat fra den 27. marts 2015 her.