Sprogdiplomer i fremmedsprogene

Skolen tilbyder fagligt dygtige elever forberedende undervisning i fremmedsprogene med henblik på at gå til en internationalt anerkendt sprogtest og få et sprogdiplom, der bl.a. kan anvendes til videregående studier i udlandet.

Engelsk/Cambridge: Målgruppen er elever i 3g og 2hf.

Tysk/Goethe-Zertifikat: Målgruppen er elever i 2g.

Fransk/DELF: Målgruppen er elever i 3g FR eller elever med tilsvarende franskkundskaber.

Spansk/DELE: Målgruppen er elever i 3g SP eller elever med tilsvarende spanskkundskaber.

Undervisningen indledes i efteråret og afsluttes i foråret og placeres i forlængelse af normal skoletid. Tidsplan for de enkelte sprogdiplomer udmeldes i løbet af skoleåret.

De afsluttende sprogtests afholdes på skolen eller udenbys på et officielt testcenter.

Ansøgningsblanket til Tysk, Fransk og Spansk finder du her

Ansøgningsblanket til Engelsk finder du her