Sprogdiplomer i fremmedsprogene

Skolen tilbyder fagligt dygtige elever forberedende undervisning i fremmedsprogene med henblik på at gå til en internationalt anerkendt sprogtest og få et sprogdiplom, der bl.a. kan anvendes til videregående studier i udlandet.

Engelsk/Cambridge: Målgruppen er elever i 3g og 2hf.

Tysk/Goethe-Zertifikat: Målgruppen er elever i 2g.

Fransk/DELF: Målgruppen er elever i 3g FR eller elever med tilsvarende franskkundskaber.

Spansk/DELE: Målgruppen er elever i 3g SP eller elever med tilsvarende spanskkundskaber.

Undervisningen indledes i efteråret og afsluttes i foråret og placeres i forlængelse af normal skoletid. Tidsplan for de enkelte sprogdiplomer udmeldes i løbet af skoleåret.

De afsluttende sprogtests afholdes på skolen eller udenbys på et officielt testcenter.

Ansøgningsblanket til Tysk og Fransk finder du her

Ansøgningsblanket til Engelsk finder du her

Ansøgningsblanket til Spansk finder du her