Holstebro Elitesport og Team Danmark

holstebro-elitesport                     

eliteidraetsgymnasier-dk-logo

Holstebro Elitesport og Team Danmark

Er du særligt dygtig til sport?
På Holstebro Gymnaisum og HF tilbyder vi gode forhold til elever med særligt talent indenfor sport. Vi har en årelang tradition for at modtage elever, der har brug for fleksibilitet i deres ungdomsuddannelse.
Holstebro Gymnasium og HF er Team Danmark Uddannelsespartner og er en del af netværket eliteidrætsgymnasier.dk, og vi samarbejder tæt med Holstebro Elitesport.
Derfor kan du som elitesportsudøver opnå attraktive fordele som elev, der gør det nemmere for dig at opnå balance mellem din sportskarriere og dit liv som studerende. Læs mere via dette link.
 
Team Danmark
– Du er godkendt af Team Danmark med en‘sportslig godkendelse’. Læs mere om dette her 
Med en sportslig godkendelse har du dit forbunds offcielle blåstempling af dit sportslige niveau, og dermed at de støtter dig i dit skoleforløb på Holstebro Gymnasium og Hf.
Ansøgningen om optagelse på gymnasiet følger den almindelige procedure. Du skal dog skrive som kommentar i din ansøgning, at du er elitesportselev.
Du kan vælge mellem en sproglig, en samfundsfaglig, en kunstnerisk og en naturvidenskabelig studieretning.
Dog er vores sportsklasse med fri til træning tirsdag og torsdag morgen forbeholdt en samfundsvidenskabelig studieretning med Samfundsfag A og Engelsk A. I 3g kan du vælge mellem forskellige valgfag, og du kan har også mulighed for at løfte niveauet i afsluttede fag fra 1g og 2g. I 3g er der en mere fleksibel løsning ift. morgentræning end i 1g og 2g, da en del af din undervisning i 3g foregår på blandede valgfagshold udenfor sportsklassen.
Vores elitesportselever kobles med en buddy, som er deres hjælper, hvis de er væk fra undervisningen i kortere eller længere tid som følge af kamp eller konkurrencedeltagele.
Desuden afholdes der arrangementer specielt rettet mod målgruppen om blandt anden Sport-Life Balance og mulighederne for at dyrke elitesport i det videre uddannelsessystem.
4 årigt forløb
Hvis man ønsker at blive optaget på det 4-årige gymnasietilbud, skal du inden uddannelsens start på gymnasiet være sportslig godkendt af Team Danmark.

På et 4 årigt forløb starter du i et helt sædvanligt grundforløb og følger derefter i 3½ år et særligt tilrettelagt studieretningsforløb.

Yderligere information om elitesport fås ved henvendelse til Holstebro Gymnasium ved elitesportskoordinator Kristian Iversen (ki@hogym.dk).