Læsevejledning

I læsevejledningen har vi flere tilbud til dig, som er elev på Holstebro Gymnasium og Hf, og du vil møde os på forskellige tidspunkter i din uddannelse. 

  • I begyndelsen af hvert skoleår screener vi alle nye elever for at opdage tegn på ordblindhed, og ud fra resultaterne laver vi desuden frivillige kurser i f.eks. læsestrategi. 
  • Undervejs i skoleåret har vi hver uge ”Åben læsevejledning” i skoletiden, hvor du kan kigge forbi og få hjælp til lektielæsning, opgaveskrivning og studieteknik. 
  • Én gang om måneden har vi opgavecafé om eftermiddagen, hvor du og dine kammerater kan kigge forbi med jeres skriftlige opgaver. 
  • I løbet af din studietid vil du derudover møde os i forbindelse med større skriftlige opgaver, hvor vi laver oplæg, frivillige workshops og ’drop-in-opgavecaféer’. 

Særlige tilbud til ordblinde elever 

  • Alle skolens ordblinde elever bliver indkaldt til en introsamtale i læsevejledningen, hvor vi taler om behov for og ønsker om støtte.  
  • Der er mulighed for individuel vejledning i løbet af skoleåret – både i forhold til generelle læse- og skrivestrategier og i forhold til mere fagspecifik støtte, ligesom der er mulighed for at få støtte i små grupper. 

Træffetider

  • Vi træffes i lokale 423 efter aftale i lectio 
  • Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på lectio eller mail.

Læsevejledere

Nina Brücker-Kristensen: nb@hogym.dk 

Anne Stampe Schrøder: as@hogym.dk