Læsevejledning

I læsevejledningen på Holstebro Gymnasium og HF arbejder vi med udvikling af læse- og skrivestrategier.

I begyndelsen af hvert skoleår screener vi alle nye elever i læsning og stavning. Ud fra resultaterne tilrettelægger vi forskellige tilbud om holdundervisning eller enkeltvejledning for de elever, der har behov for at blive støttet eller løftet i en disciplin. Undervisningen kan være målrettet læsehastighed og læseforståelse, eller der kan være tale om vejledning i skriftlighed og større skriftlige opgaver.

I læsevejledningen samarbejder vi også med elever, der har særlige vanskeligheder som ordblindhed.

Læsevejledningen forestås af Ane Charlotte Sølvsten, Anne Stampe og Nina Brücker-Kristensen.