Studieretning 3

Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B

På den samfundssproglige studieretning kommer du til at beherske fremmedsprog på et højt niveau i skrift og tale, og du får et bredt og nuanceret kendskab til samfundsforhold, politik, kultur og medier i Europa og verden.

 

 

Stærke sprogkompetencer er vigtige i mødet med andre kulturer og giver dig et globalt perspektiv på verden. Studieretningen giver dig mulighed for at kombinere engelsk A med tysk på A-niveau. Du har samfundsfag på B-niveau, som indeholder elementer af sociologi, økonomi og såvel dansk som international politik.

For at komme endnu tættere på dine valgte sprogfag og samfundsfag kommer du på den samfundssproglige studieretning på en studietur i Europa, som sætter din interesse for sprog og samfundsfag i perspektiv.

I undervisningen fokusereres der på udviklingen af kommunikative kompetencer og kulturforståelse, aktuelle emner og landenes politiske udfordringer.

Du kommer derfor bl.a. til at arbejde med:

  • Hvad har betydning for unges identitetsdannelse i forskellige lande?
  • Hvordan tager et multikulturelt samfund sig ud?
  • Hvordan spiller medier og politik sammen?
  • Hvordan kan retorik bruges som magtmiddel?
  • Hvordan kan arbejdet med litteratur og sprog gøre dig klogere på en anden kultur?
Brug Adgangskortet til at se, hvilke videregående uddannelser de sproglige studieretninger kvalificerer til. Du udfylder blot fagene og deres niveauer. Vær opmærksom på, at du kan hæve niveauet i allerede afsluttede fag. F.eks. kan du vælge matematik på b-niveau i 3g, hvis du har afsluttet det på c-niveau tidligere.

Bliv elev på Holstebro gymnasium & HF

At træffe beslutning om ungdomsuddannelse er et svært men vigtigt valg. Det er et valg for 2 eller 3 år, der rækker langt ud i fremtiden. Vi hjælper dig gerne med afklaring af spørgsmål, og du er altid velkommen til at ringe til os eller komme forbi til en samtale. Med en stx- eller en HF-uddannelse er du sikret et bredt og godt grundlag for din videre vej i livet. Hvis du allerede har besluttet dig for at blive elev på skolen, kan du her finde informationer om alt det praktiske om optagelse på STX eller HF. På optagelse.dk skal du bruge Uni-login eller Nem ID. Hvis du har brug for hjælp i optagelsesprocessen er du altid velkommen til at kontakte os. Herunder kan du læse mere om optagelsesproceduren og de to uddannelser, du kan vælge på Holstebro Gymnasium og HF.

Se også

Optagelse.dk – her søger du om optagelse til stx

www.optagelse.dk

Læs om stx på Uddannelsesguiden her:

www.ug.dk

Fremtidsmuligheder

Har du ikke besluttet dig for, hvad du skal være endnu? Bare rolig. Med en stx eller en HF baner du vejen for din fremtid. Du lukker ingen døre. Det 3-årige stx kvalificerer bredt til stort set alle videregående uddannelser, både korte, mellemlange og lange, mens det 2-årige HF også giver adgang til en lang række videregående uddannelser. Dog har de fag og niveauer, du vælger, indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på. Hvis du ikke har haft de fag på stx/HF, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering. Prøv også Adgangskortet, hvor du kan afprøve hvad din valgte studieretning giver adgang til.

Studieretningsfag
Engelsk A A A A
Tysk 2. fremmedsprog i grundforløbet - derefter tysk A A A A
Samfundsfag B B
Obligatoriske fag
Dansk A A A A
Historie A A A
Idræt C C C C
Latin C
Matematik C B B
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C B B
Kunstneriske fag (Vælg 1 af 4)
Billedkunst C C
Dramatik C C
Mediefag C C
Musik C C
Naturvidenskabelige fag
Biologi C
Fysik C
Undervisningsforløb
Almen sprogforståelse C
Naturvidenskabeligt grundforløb C
Valgfag
C-niveau: billedkunst, dramatik, erhvervsøkonomi, informatik, mediefag, musik, naturgeografi, filosofi, psykologi, kemi
B-niveau: biologi, billedkunst, dramatik, fysik, idræt, mediefag, musik
A-niveau: Matematik
Mulig valgfagsfordeling: BCC, BBC, ABC
Bemærk, at der eventuelt vil være mulighed for at bruge sine valgfag til at hæve et fags niveau. Bemærk, at det kan være nødvendigt at biologi B bliver et obligatorisk valgfag i 3g. Det afhænger af klassedannelsen.

 

Valgfag

Naturvidenskabsfag skal hæves til B-niveau. Bemærk, at det kan være nødvendigt at biologi B bliver et obligatorisk valgfag i 3g. Det afhænger af klassedannelsen.