HF

HF er en 2-årig ungdomsuddannelse, der gør dig klar til en lang række af videregående uddannelser og jobfunktioner.

HF er opdelt efter såkaldte fagpakker. Fagpakkerne toner i retning af videregående uddannelse og job, men du binder dig ikke til et bestemt uddannelses- eller erhvervsvalg på den lange bane. HF-fagpakkerne bidrager til en afklaringsproces, hvor du kan blive enten styrket i dine interesser, eller måske finde ud af, at du skal en anden vej efter afsluttet HF.

HF

Hf-fagpakker er et udtryk for et styrket fokus på anvendelsesorientering i hf, hvor du kan se, hvad du kan bruge din uddannelse til.

Læs mere om optagelseskrav til hf her.

De klare profiler og samarbejdsrelationerne med uddannelser og jobfunktioner, som f.eks. politiet eller pædagog, gør at din uddannelsestid på hf-uddannelsen løbende vil bringe virkeligheden ind i klasseværelset, eller bringe dig ud i jobnære situationer
uden for skolen.

HF-fagpakker

Holstebro Gymnasium og HF tilbyder fem forskellige hf-fagpakker, der hver især giver adgang til en lang række af korte og mellemlange videregående uddannelser. En hf-fagpakke består af en række obligatoriske fag, som alle på hf skal have, og to obligatoriske valgfag som netop toner din fagpakke.

Derudover bliver der i løbet af din hf-uddannelse arrangeret en række aktiviteter som sheltertur, ekskursioner og studietur som relaterer sig til den HF-fagpakker, du har valgt.

På Holstebro Gymnasium og HF kan du vælge mellem følgende fagpakker som du kan se nedenfor.

Du kan også se et overblik over fagpakkerne her.

Hvad er en fagpakke?

Holstebro Gymnasium og HF vil fra sommeren 2018 byde på 5 målrettede hf-fagpakker, der retter sig mod uddannelser inden for hhv. sundhed, business, pædagogik, kunst og militæret/politiet. Med en hf-eksamen er du godt rustet til videregående uddannelse.

En hf-uddannelse er adgangsgivende til mange videregående uddannelser og er især rettet mod professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiske uddannelser. Som noget nyt kan du optages direkte efter 9. klasse.

På Holstebro Gymnasium og HF vil du møde et inspirerende og mangfoldigt undervisningsmiljø blandt andre unge mennesker, hvor der er et godt socialt samspil mellem skolens uddannelser. Du får en bred faglig ballast, og du kommer til at arbejde med aktuelle problemstillinger fra hverdagen, der gør dig klogere på dig selv og dine omgivelser.

På uddannelsen vil du gennem særligt tilrettelagte projekt- og praktikforløb samt individuel vejledning og feedback blive klædt på til at træffe velovervejede valg af uddannelse og profession. Du vil opleve, at du har stor indflydelse på toningen af din hf-uddannelse inden for de fagpakker, vi udbyder.
Fælles for alle fagpakkerne er, at der i undervisningen lægges vægt på sammenhængen mellem det, du lærer på din hf-uddannelse, og det, du drømmer om at blive i fremtiden. På alle fagpakker gælder det, at vi samarbejder med institutioner uden for hf-uddannelsen.

Du skal vælge en af de fem fagpakker efter det første halve år. Undervisningen i fagpakkefagene starter dog først i 2.hf.

Business

Erhvervsøkonomi C-Matematik B

Interesserer du dig for tal, økonomi og samfundsforhold? Drømmer du om en karriere inden for f.eks. oplevelsesøkonomi, finanssektoren eller salg og marketing, så er denne fagpakke noget for dig.

På uddannelsen vil du arbejde med aktuelle emner inden for økonomi, politik og sociologi. Du vil få viden om danske og internationale samfundsforhold, og herunder vil du bl.a. stifte bekendtskab med velfærdprincipper og økonomiske problemstillinger. I matematik får du konkrete redskaber til at beregne og løse samfundsvidenskabelige problemstillinger.

Brug Adgangskortet til at se, hvilke videregående uddannelser en hf-uddannelse ruster dig til.  Du udfylder blot fagene og deres niveauer.

Force

Idræt B-Samfundsfag B

Drømmer du om en karriere inden for militæret eller politiet, og kan du godt lide fysiske udfordringer? Så er denne fagpakke noget for dig.
På denne fagpakke tager vi afsæt i aktuelle samfundsfaglige områder. Du vil på uddannelsen få viden om danske og internationale samfundsforhold og herunder få indblik i det danske retssystem. I idrætsundervisningen vil du udvikle evnen til at kombinere fysisk træning og praktisk erfaring med teoretisk viden, og du vil opnå viden om, hvilken betydning det har at være i god fysisk form, og hvordan du skal træne for at opnå dette. I løbet af din idrætsundervisning vil du få indblik i de fysiske adgangskrav, der stilles til militæret og politiet.
I løbet af din hf-uddannelse vil der være brobygningsforløb til relevante samarbejdspartnere. Brobygningsforløbet skal være med til at afklare dine fremtidsdrømme og styrke dig i dit valg af uddannelse.

Brug Adgangskortet til at se, hvilke videregående uddannelser en hf-uddannelse ruster dig til.  Du udfylder blot fagene og deres niveauer.

Se Film

Sundhed

Biologi B-Matematik B

Har du interesse for mennesker og sundhed. Drømmer du om et arbejde inden for det sundhedsfaglige område? Kunne du tænke dig at arbejde som sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut, laborant eller bioanalytiker, så er denne fagpakke noget for dig.
I denne fagpakke kommer du til at arbejde med aktuelle problemstillinger inden for det sundhedsfaglige område. Du vil bl.a. få indsigt i levevilkår og livsstilsfaktorernes betydning for sundhed, og du vil få erfaring med forskellige former for eksperimentelt laboratorie- og feltarbejde. I matematik får du konkrete redskaber til at beregne og løse sundhedsfaglige problemstillinger.
I løbet af din hf-uddannelse vil der være brobygningsforløb til relevante samarbejdspartnere. Brobygningsforløbet skal være med til at afklare dine fremtidsdrømme og styrke dig i dit valg af uddannelse.

Brug Adgangskortet til at se, hvilke videregående uddannelser en hf-uddannelse ruster dig til.  Du udfylder blot fagene og deres niveauer.

Pædagogik

Samfundsfag B-psykologi C

Kan du lide at arbejde med menneskers udvikling, og drømmer du om at gøre en forskel for f.eks. børn og unges hverdag? Så vil pædagogik-fagpakken være
noget for dig.
På fagpakken pædagogik vil du få indblik i at forstå mennesker i sociale kontekster. Du vil få viden om menneskets identitetsdannelse, og hvordan mennesket socialiseres i forskellige lande. Derudover vil du bl.a. få viden om læring, og hvilke forhold der kan påvirke forskellige læringsprocesser.
I løbet af din hf-uddannelse vil der være brobygningsforløb til relevante samarbejdspartnere. Brobygningsforløbet skal være med til at afklare dine fremtidsdrømme og styrke dig i dit valg af uddannelse.

Brug Adgangskortet til at se, hvilke videregående uddannelser en hf-uddannelse ruster dig til.  Du udfylder blot fagene og deres niveauer.

Kunstnerisk

Musik B-Dramatik C

Elsker du at stå på en scene, og drømmer du om at få indblik i musikkens forunderlige verden, så vil denne fagpakke være noget for dig.
På fagpakken kommer du til at beskæftige dig med fagene drama og musik i teori og praksis. Du vil på uddannelsen få indblik i musikalsk analyse og musikhistorie samt prøve kræfter med fagets praktiske dimensioner som sang og sammenspil. Du vil på scenen skulle arbejde med stemmen og kroppens sprog og kommunikationen med et publikum.
I løbet af din hf-uddannelse vil der være brobygningsforløb til relevante samarbejdspartnere. Brobygningsforløbet skal være med til at afklare dine fremtidsdrømme og styrke dig i dit valg af uddannelse.

Brug Adgangskortet til at se, hvilke videregående uddannelser en hf-uddannelse ruster dig til.  Du udfylder blot fagene og deres niveauer.