SPS elev

Hvis du har en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du få rådgivning og vejledning om, hvilke former for specialpædagogisk støtte (SPS), der kan afhjælpe dine behov.
Skolen er behjælpelig med at vurdere og ansøge om hjælp til dig. Afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse du skal gennemføre, kan du få særlige former for støtte. Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov.
Kontaktpersoner for SPS på skolen er Kirsten Wernberg (kw@hogym.dk)