Hf-fagpakker

Det nye HF

Holstebro Gymnasium og HF vil fra sommeren 2018 byde på 5 målrettede hf-fagpakker, der retter sig mod uddannelser inden for hhv. sundhed, business, pædagogik, kunst og militæret/politiet. Med en hf-eksamen er du godt rustet til videregående uddannelse.

En hf-uddannelse er adgangsgivende til mange videregående uddannelser og er især rettet mod professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiske uddannelser. Som noget nyt kan du optages direkte efter 9. klasse.

 

På Holstebro Gymnasium og HF vil du møde et inspirerende og mangfoldigt undervisningsmiljø blandt andre unge mennesker, hvor der er et godt socialt samspil mellem skolens uddannelser. Du får en bred faglig ballast, og du kommer til at arbejde med aktuelle problemstillinger fra hverdagen, der gør dig klogere på dig selv og dine omgivelser.

På uddannelsen vil du gennem særligt tilrettelagte projekt- og praktikforløb samt individuel vejledning og feedback blive klædt på til at træffe velovervejede valg af uddannelse og profession. Du vil opleve, at du har stor indflydelse på toningen af din hf-uddannelse inden for de fagpakker, vi udbyder.

Fælles for alle fagpakkerne er, at der i undervisningen lægges vægt på sammenhængen mellem det, du lærer på din hf-uddannelse, og det, du drømmer om at blive i fremtiden. På alle fagpakker gælder det, at vi samarbejder med institutioner uden for hf-uddannelsen.

Du skal vælge en af de fem fagpakker efter det første halve år. Undervisningen i fagpakkefagene starter dog først i 2.hf.

 

 

Business

Interesserer du dig for tal, økonomi og
samfundsforhold? Drømmer du om en karriere inden for f.eks. oplevelsesøkonomi, finanssektoren eller salg og marketing? Så er denne fagpakke noget for dig.

Business hf-fagpakke

Matematik (MA) Erhvervsøkonomi (EØ)

Force

Drømmer du om en karriere inden for militæret eller politiet, og kan du godt lide fysiske udfordringer? Så er
denne fagpakke noget for dig.

Force hf-fagpakke

Samfundsfag (SA) Idræt (ID)

Pædagogik

Kan du lide at arbejde med menneskers udvikling, og drømmer du om at gøre en forskel for f.eks. børn og unges hverdag? Så vil pædagogik-fagpakken være noget for dig.

Pædagogik-linjen

Psykologi (PS) Samfundsfag (SA)

Sundhed

Har du interesse for mennesker og sundhed? Drømmer du om et arbejde inden for det sundhedsfaglige område? Kunne du tænke dig at arbejde som
sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut, laborant ellerbioanalytiker? Så er denne fagpakke noget for dig.

Sundheds-linjen

Biologi (BI) Matematik (MA)

Kunstnerisk

Elsker du at stå på en scene, og drømmer du om at få indblik i musikkens forunderlige verden? Så vil denne
fagpakke være noget for dig.

Kunstnerisk hf-fagpakke

Musik (MU) Dramatik (DR)