Pædagogik-linjen

Pædagogik-linjen

Kan du lide at arbejde med menneskers udvikling, og drømmer du om at gøre en forskel for f.eks. børn og unges hverdag? Så vil pædagogik-fagpakken være noget for dig.

 

På fagpakken pædagogik vil du få indblik i at forstå mennesker i sociale kontekster. Du vil få viden om menneskets identitetsdannelse, og hvordan mennesket socialiseres i forskellige lande. Derudover vil du bl.a. få viden om læring, og hvilke forhold der kan påvirke forskellige læringsprocesser.

I løbet af din hf-uddannelse vil der være brobygningsforløb til relevante samarbejdspartnere. Brobygningsforløbet skal være med til at afklare dine fremtidsdrømme og styrke dig i dit valg af uddannelse.

Brug Adgangskortet til at se, hvilke videregående uddannelser en hf-uddannelse ruster dig til.  Du udfylder blot fagene og deres niveauer.

Fagpakkefag
Psykologi C
Samfundsfag B
Obligatoriske fag
Dansk A Dansk A
Engelsk B Engelsk B
Kultur og samfundsfag (KS) Kultur og samfundsfag (KS)
Matematik C
Naturvidenskabelig faggruppe (NF)
Et af følgende praktisk/musisk valgfag i 1 hf
Billedkunst C
Design og arkitektur C
Drama C
Idræt C
Mediefag C
Musik C
Et af følgende valgfag på B-niveau i 2 hf. Fag markeret med * kræver C-niveau i 1 hf
Billedkunst B*
Biologi B
Drama B*
Idræt B*
Kemi B
Matematik B
Mediefag B*
Musik B*
Naturgeografi B
Samfundsfag B

Skemaet

Skemaet er fastlagt, men der kan naturligvis altid komme ændringer.