Kunstnerisk hf-fagpakke

Kunstnerisk hf-fagpakke

Hvis du elsker at stå på en scene, og drømmer du om at få indblik i musikkens forunderlige verden, så vil denne fagpakke være noget for dig.

På fagpakken kommer du til at beskæftige dig med fagene drama og musik i teori og praksis. Du vil på uddannelsen få indblik i musikalsk analyse og musikhistorie samt prøve kræfter med fagets praktiske dimensioner som sang og sammenspil. Du vil på scenen skulle arbejde med stemmen og kroppens sprog og kommunikationen med et publikum.

I løbet af din hf-uddannelse vil der være brobygningsforløb til relevante samarbejdspartnere. Brobygningsforløbet skal være med til at afklare dine fremtidsdrømme og styrke dig i dit valg af uddannelse.

Brug Adgangskortet til at se, hvilke videregående uddannelser en hf-uddannelse ruster dig til.  Du udfylder blot fagene og deres niveauer.

 

Fagpakkefag
Drama C
Musik B
Obligatoriske fag
Dansk A Dansk A
Engelsk B Engelsk B
Kultur og samfundsfag (KS) Kultur og samfundsfag (KS)
Matematik C
Naturvidenskabelig faggruppe (NF) Naturvidenskabelig faggruppe (NF)
Praktisk/musisk valgfag i 1 hf
Musik C
Et af følgende valgfag på B-niveau i 2 hf
Biologi B
Billedkunst B
Drama B
Idræt B
Kemi B
Matematik B
Mediefag B
Musik B*
Naturgeografi B
Samfundsfag B