Force hf-fagpakke

Force hf-fagpakke

Drømmer du om en karriere inden for militæret eller politiet, og kan du godt lide fysiske udfordringer? Så er denne fagpakke noget for dig.

 

På denne fagpakke tager vi afsæt i aktuelle samfundsfaglige områder. Du vil på uddannelsen få viden om danske og internationale samfundsforhold og herunder få indblik i det danske retssystem. I idrætsundervisningen vil du udvikle evnen til at kombinere fysisk træning og praktisk erfaring med teoretisk viden, og du vil opnå viden om, hvilken betydning det har at være i god fysisk form, og hvordan du skal træne for at opnå dette. I løbet af din idrætsundervisning vil du få indblik i de fysiske adgangskrav, der stilles til militæret og politiet.

Brug Adgangskortet til at se, hvilke videregående uddannelser en hf-uddannelse ruster dig til.  Du udfylder blot fagene og deres niveauer.

Fagpakkefag
Idræt B
Samfundsfag B
Obligatoriske fag
Dansk A Dansk A
Engelsk B Engelsk B
Kultur og samfundsfag (KS) Kultur og samfundsfag (KS)
Matematik C
Naturvidenskabelig faggruppe (NF)
Praktisk/musisk valgfag i 1 hf
Idræt C
Et af følgende valgfag på C-niveau i 2 hf
Billedkunst C
Design og arkitektur C
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Informatik C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C

Skemaet

Skemaet er fastlagt, men der kan naturligvis altid komme ændringer.