Sundheds-linjen

Sundheds-linjen

Har du interesse for mennesker og sundhed? Drømmer du om et arbejde inden for det sundhedsfaglige område? Kunne du tænke dig at arbejde som sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut, laborant eller bioanalytiker? Så er denne fagpakke noget for dig.

 

I denne fagpakke kommer du til at arbejde med aktuelle problemstillinger inden for det sundhedsfaglige område. Du vil bl.a. få indsigt i levevilkår og livsstilsfaktorernes betydning for sundhed, og du vil få erfaring med forskellige former for eksperimentelt laboratorie- og feltarbejde. I matematik får du konkrete redskaber til at beregne og løse sundhedsfaglige problemstillinger.

I løbet af din hf-uddannelse vil der være brobygningsforløb til relevante samarbejdspartnere. Brobygningsforløbet skal være med til at afklare dine fremtidsdrømme og styrke dig i dit valg af uddannelse.

Brug Adgangskortet til at se, hvilke videregående uddannelser en hf-uddannelse ruster dig til.  Du udfylder blot fagene og deres niveauer.

Fagpakkefag
Biologi B
Matematik B
Obligatoriske fag
Dansk A Dansk A
Engelsk B Engelsk B
Kultur og samfundsfag (KS) Kultur og samfundsfag (KS)
Matematik C
Naturvidenskabelig faggruppe (NF)
Et af følgende praktisk/musisk valgfag i 1 hf
Billedkunst C
Design og arkitektur C
Drama C
Idræt C
Mediefag C
Musik C
Et valgfag på C-niveau i 2 hf som du ikke har haft i 1 hf
Billedkunst C
Design og arkitektur C
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Idræt C
Informatik C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C

Skemaet

Skemaet er fastlagt, men der kan naturligvis altid komme ændringer.