Tysk

På HF har du mulighed for at have tysk allerede i 1. HF. Her kan du efter det første år afslutte med et C-niveau – eller du kan videreføre faget i 2. HF og afslutte med et B-niveau. Valget af tysk giver dig en række ekstra muligheder for optagelse på forskellige uddannelser.

På STX kan du vælge en studieretning med Tysk A, Engelsk A og Mediefag B. Her starter du med højniveauet allerede efter grundforløbet.

Vælger du en anden studieretning, har du tysk på mindst B-niveau, som du kan afslutte efter 2. g eller du kan vælge – som mange gør det – at løfte tysk til et A-niveau i 3. g.

Tysk er et sprogfag, og uanset om du har valgt HF eller STX eller om du afslutter med C-,B- eller A-niveau, skal du læse, tale og skrive en masse tysk.

Undervisningen tager for det meste udgangspunkt i Tyskland, vores nærmeste nabo mod syd, men vi beskæftiger os også med de andre tysksprogede lande. Du vil føle undervisningen interessant og spændende, fordi materialet, fx film, fjernsyn, fodboldudsendelser, aviser, romaner, noveller har afsæt i det virkelige tysksprogede liv. For bedre at kunne læse, forstå og bruge det tyske sprog, lærer du den nødvendige grammatik, og vi sørger for, at du også lærer den tyske historie og kultur at kende på en måde, så du kan forstå og bruge de tekster, vi læser.

Det tysksprogede materiale, du kommer til at læse, er i høj grad farvet af den studieretning, du har valgt, og på flere studieretninger får du desuden mulighed for på ekskursioner, studieture, sprogskole og udvekslinger at komme helt tæt på det ”virkelige liv” blandt unge tyskere.

Har du lyst til endnu mere tysk, kan du vælge at gå til MasterClass, hvor du sammen med andre dygtige elever beskæftiger dig med et hjørne af tysk kultur – eller du kan gå til undervisning og tilmelde dig en DAF-prøve, der sprogligt giver dig mulighed for at læse på et tysk universitet uden at skulle bestå yderligere sprogeksamener.