Spansk

Spansk er et af de sprog der tales af flest mennesker i verden, og det er således et globalt sprog der vil give dig muligheder for kommunikere med rigtig mange mennesker, samtidig med, at du med spansk vil få en indsigt i en meget spændende verden inden for spansk og latinamerikansk historie, kultur, film og litteratur.

Spansk på gymnasiet
På gymnasiet har vi spansk som studieretningsfag (sammen med engelsk). Det vil sige at du kan få spansk på A-niveau, og at du har spansk fra 1.g til 3.g.
Når du starter på studieretningen Spansk A- Engelsk A, vil du blive introduceret til sproget via vores begyndersystem ”Caminando”, og her kan du sagtens være med, også selvom du ikke har noget kendskab til sproget, inden du starter.

I 2. g. er der tradition for, at du kommer på studietur til Spanien, hvor du sammen med dit hold kommer på sprogskole – det plejer at være en rigtig god oplevelse.

Du vil i spansk blive i stand til at deltage i samtaler, der har den spanske og latinamerikanske hverdag som udgangspunkt, fortælle om din yndlingsmusik, eller din bedste spansk film. Desuden vil du lære at formulere dig, mundtligt såvel som skriftligt, om emner, der er centrale for forståelsen af den spanske og latinamerikanske virkelighed. Du vil blandt andet få kendskab til, hvordan det er at være ung i et spansk eller latinamerikansk land, hvad det vil sige at være med i en bande, hvordan forholdene er for de indfødte i Guatemala og meget mere. Da spansk er i studieretning med engelsk er det naturligt at vi også arbejder med forholdene for latinamerikanske indvandrer i USA.

I undervisningen tages der udgangspunktet i forskellige former for lærebøger, tekster, film, billeder og musik, ligesom IT indgår i den daglige undervisning. Arbejdsformerne vil naturligvis variere alt efter emne, men der lægges vægt på, at du får trænet sproget aktivt i en undervisning, som engagerer og giver dig plads til samarbejde, fordybelse og diskussion.