Samfundsfag

Faget samfundsfag giver dig mulighed for at få en dybere forståelse af det samfund, du er en del af, og samtidig er det et mål, at du gennem dit arbejde med faget bliver bedre til selv at tage stilling til samfundsmæssige spørgsmål.

 

I samfundsfag vil du få redskaber til at forstå, hvordan samfundet fungerer både mht. de sociale forhold, politik, økonomi og internationale sammenhænge. Du vil komme til at læse grundbøger, så du får en teoretisk viden, men samfundsfag er også et praktisk fag, hvor vi undersøger aktuelle begivenheder og nyheder. I undervisningen vil vi således foruden lærebøgerne bruge nyhedsklip, avisartikler, forskellige undersøgelser og tage ud eller få besøg af fx politikere eller andre fra det omgivende samfund.

Du lærer også om fagets metoder, f.eks. at sammenligne synspunkter i tekster eller taler eller hvordan statistik og modeller kan bruges til at forstå og forklare nogle samfundsfaglige sammenhænge. Undervisningen er bygget op om forskellige temaer og vil indimellem foregå som projektarbejde og nogle gange i samarbejde med andre fag. Samfundsfag indgår også i de tværfaglige fag som AT og de større skriftlige opgaver, der skrives i 2.hf (SSO) og 3.g (SRP).

Samfundsfag kan man få på A-, B- og C- niveau. Alle i både HF og STX får samfundsfag C. I HF er samfundsfagC integreret i faget KulturSamfundsfag (KS) sammen med historie og religion. På både HF og i STX kan man tilmed vælge samfundsfag B som valgfag, og i STX kan man vælge samfundsfag A som studieretningsfag enten i studieretningen EN-SA-Ma (samfundsfag med engelsk og matematik) eller i BI-SA-Ma (samfundsfag med biologi og matematik). Temaerne i samfundsfag vil afhængige af hvilken STX-studieretning eller HF-toning, man vælger.