Psykologi

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig under forskellige vilkår.

På valgfaget psykologi kan du læse om forskellige emner på både c- og b-niveau, og i timerne kan du ’møde dig selv’ mange gange, for vi gennemgår tilværelsen fra fødsel til vi ’takker af’.

Faget indeholder fx følgende: Hvorfor vi tænker, føler og handler, som vi gør? Du kommer til at analysere forskellige psykologiske teorier og undersøgelser om vores relationer i forskellige kulturelle og sociale sammenhænge.
Faget indeholder mange andre områder heriblandt udviklingspsykologien om omsorg, personligheden og familiens betydning, samt om identitet.
Andre emner er socialpsykologien, om fx grupper og fordomme. Også kognition: om tænkning, intelligens og motivation, skal vi komme ind på
Kriser, PTSD, samt stress og arbejdets betydning for os, er også temaer vi undersøger nærmere i psykologi.