Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er et obligatorisk C-niveaufag for alle i stx. I dette fag skal du arbejde med tekster fra den græsk-romerske oldtid. Vi læser teksterne i oversættelse til et moderne dansk.

Den græsk-romerske oldtid er et meget væsentlig grundlag for vores og hele den vestlige kultur. Mange videnskabelige og politiske begreber stammer fra oldtidens Grækenland.

Fx opstod der i Athen i 5. århundrede før vores tidsregning det første eksempel på demokrati i verden, og selve begrebet demokrati er græsk. Mange af teksterne fra 5. og 4. århundrede har netop demokratiet som baggrund og rummer tanker og overvejelser over rollen som borger og menneske i et demokratisk samfund.

I arbejdet med de store heltedigte, Iliaden og Odysseen, vil du møde guder og helte, som bliver udgangspunktet for den græsk-romerske kultur. Du vil forstå, hvordan heltene tænkte og hvilke idealer de havde. Du vil opleve en tid med mytologiske forklaringer på alt i verden og tilværelsen og en tid der efterhånden begynder at bruge fornuften som middel til at forstå verden og mennesket. Her vil du møde de græske filosoffer der først begyndte at undre sig over naturen, og senere bl. a. Platon som mere fokuserede på mennesket og samfundet. En senere filosof har sagt om filosofihistorien: Der er Platon, resten er fodnoter til Platon.

Du vil også møde det græske drama. Komedier og tragedier er græske opfindelser. De græske tragedier fra 5. århundrede er fantastiske. Deres indhold rækker ud over den antikke verden, og de bedste opføres stadigvæk og griber det moderne publikum med problemstillinger der er ligeså vedkommende for den gamle græker som for os i dag.

I kunsten og arkitekturen bliver den græske kunst og arkitektur mønstre for eftertiden, fx vil man på bygninger i nutidens gadebillede finde mange græske (og romerske) elementer.

I oldtidskundskab skal du således arbejde med litteratur, filosofi og kunst. I undervisningen vil du blive præsenteret for tekster og kunstværker fra senere perioder som viser den græsk-romerske kulturs påvirkning og betydning som forudsætning for vores egen tid. I mødet med antikken vil du få et anderledes og mere nuanceret syn på senere perioder og nutiden.