Naturgeografi

Fælles for geografi og naturgeografi er, at du lærer om processer i naturen overalt på jorden set i forhold til menneskets levevilkår. Du lærer på den ene side om udviklingstræk over længere tid og på den anden side om aktuelle problemstillinger, hvor naturforhold spiller sammen med samfundet.

I geografi og naturgeografi arbejder du eksempelvis både med nutidens omstilling til grøn energi og klimaforandringer samt jordskælv og jordens dannelse set i et længere perspektiv. Det handler om processer og kredsløb både på globalt og lokalt plan. I geografifagene træner du at iagttage, undres og reflekterer over verden omkring os.

I naturgeografi (STX) arbejder du med: Vejr, klimaforandringer, energi, vandets kredsløb, landbrug, jordskælv, vulkaner, bæredygtighed og landskaber.
I geografi (HF) arbejder du med: vejr, klimaforandringer, energi, vandets kredsløb, fødevarer og befolkningsudvikling.

I både naturgeografi og geografi vil du opleve at en del af undervisning er eksperimentelt arbejde enten på klassen eller på ekskursioner. Derudover arbejder du i den daglige undervisning og i projekter med tekster, figurer, billeder og kort. Eksempelvis kan et emne om klimaforandringer både komme omkring den aktuelle politiske debat, figurer og kort over global opvarmning, en model over drivhuseffekten og forståelse af CO2’s rolle i global opvarmning samt eksperimenter om indlandsisens afsmeltning.

Naturgeografi på STX er et C-niveau fag i 2g i de musiske- og sproglige studieretninger og kan vælges som valgfag på B-niveau i 3g.
Geografi på HF er et C-niveau fag i 1 hf og er en del af den naturvidenskabelige faggruppe (NF) sammen med kemi og biologi. I NF er der fælles forløb og projekter i løbet af året og en fælles eksamen til sidst. Det er også muligt at vælge naturgeografi på B-niveau i 2 hf.