Naturvidenskabelig faggruppe

Naturvidenskabelig faggruppe på HF. Faget består af tre naturvidenskabelig fag: biologi, kemi og geografi som skal introducere naturvidenskabelige metoder og det eksperimentelle arbejde.

Faget består af de tre fag biologi, kemi og geografi. Det vil sige, at du i faget løbende vil møde lærere fra alle tre fag. Du vil opleve, at fagene i skiftevis arbejder hver for sig og sammen om fælles temaer og projekter. Vi starter med et introforløb med temaet regnskoven. Her bliver du introduceret til den naturvidenskabelige metode og det eksperimentelle arbejde, som fylder ca. 20% af undervisningstiden. Det eksperimentelle arbejde kan både foregå i skolens laboratorier og på ekskursioner til fx vandløb i lokalområdet og til botanisk have i Århus. Faget ligger i 1 hf.

Med den naturvidenskabelige faggruppe ønsker vi at give dig nogle redskaber til at få en større forståelse af den verden, der omgiver os, og de udfordringer der kan ligge i at være borger i den. Det kan både være i forhold til miljø og klima og i forhold til din egen sundhed.

I løbet af skoleåret vil du i nf udarbejde 3 tværfaglige projekter i mindre grupper. De seneste år har projekterne været indenfor klima, fødevarer og vandløb. Som afslutning på hvert projekt vil du sammen med din gruppe skulle fremlægge projektet for lærerne som en forberedelse til eksamen. I slutningen af skoleåret udarbejder du på baggrund af disse 3 projekter en såkaldt evalueringsopgave, som du skal fremlægge til eksamen.

Der afholdes en individuel, mundtlig prøve bestående af to dele, A og B, med en samlet varighed på ca. 40 minutter. De to dele optager hver især ca. halvdelen af prøvetiden. A-delen er en præsentation af evalueringsopgaven og en efterfølgende samtale med lærere og censor, B-delen er en præsentation et af de eksperimenter, som du har udført i løbet af skoleåret, dette tildeles ved lodtrækning.

Eksamen giver kompetence svarende til kemi c, geografi c og biologi c, og du har i 2 hf mulighed for at vælge et eller to af de tre fag op på B-niveau.