Musik

Undervisningen i Musik foregår på tre niveauer: A, B og C. C-niveau er et årigt fag, der kan udbygges med endnu et år, således at det bliver et B-niveau fag. Det treårige A-niveau findes kun på stx, mens B- og C-niveau findes både på hf og stx.

En god kombination af praksis og teori
Musik er et fag, hvor du skal bruge alle dine evner. I musik bliver du udfordret både kreativt og analytisk. Du kommer både til at høre, spille og analysere musik.

Faget indeholder mange spændende elementer, både praktiske og teoretiske. Faget indeholder musikudøvelse, hvor du spiller og synger sammen med dine klasse-/holdkammerater. Du kommer også til at arbejde med musikalske former og genrer, musikkens relation til samfundet og verden samt musikkens teoretiske byggesten.

På alle niveauer arbejdes der med fagets to søjler: Det teoretiske (noder, musikalsk analyse og musikhistorie) og det praktisk udøvende (sang og sammenspil). På A-niveau er der derudover en skriftlig disciplin, hvor du skal lære at arrangere musik for kor og instrumenter.

Musik er i bund og grund et humanistisk fag, hvor vi arbejder med det, som mennesker fremstiller, hvorfor de gør det, og hvilken virkning det har. Musiklytning, læsning af noder og tolkning af musikken træder her i stedet for tekstlæsning og tolkning af tekster.

Vi har 4 nyrenoverede lokaler, og faciliteterne med øvelokaler og instrumenter er gode.

Vi har plads til alle, lige meget om du er øvet og erfaren, eller ”bare” har lyst til at musik skal fylde noget mere i din hverdag.

Din dagligdag med musik
I det daglige arbejdes der med emner som fx rockanalyse, jazzhistorie eller Mozart og Vivaldis klassiske former. Du lærer noder og rytmer, laver sammenspil i større og mindre grupper, eller vi mødes i fællessangen omkring flyglet og i den store, flerstemmige vokalsats.

Undervisningen vil veksle mellem musikudøvelse, altså det at synge og spille f.eks. bas, trommer, guitar eller klaver, og musikforståelse, altså det at lytte til, diskutere og analysere musik og musikforhold. Vores arbejdsformer veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, fremlæggelser og opførelser i klassen og for et større publikum f.eks. skolens elever eller forældre og venner.

Musiklivet på Holstebro Gymnasium og HF
Vi har et rigt musikliv på Holstebro Gymnasium og HF. Musical, kor, forårskoncert og fællessamlinger er nogle af de steder, hvor musikken fylder. Nogle musikaktiviteter, som fx musical, er frivillige, mens andre, som fx den årlige forårskoncert, er en del af undervisningen. Her er der rige muligheder for at mødes på tværs af årgange, klasser og hold og sammen skabe musik og musikalske oplevelser.