Matematik

Matematik er et sprog, en måde at tænke på og et stærkt redskab, der anvendes i mange sammenhænge.

Du vil komme til at arbejde med matematik på mange måder f.eks. i projektarbejde, i samarbejde med andre fag, ved opgaveløsning og ved anvendelse at forskellige computerværktøjer. Du vil blive udfordret, mens du lærer at løser mange forskelle typer af problemer.

Alle STX-elever skal have matematik på mindst C-niveau. Matematik er et studieretningsfag i de fleste studieretninger enten på B- eller A-niveau. Der er mulighed for at hæve niveauet fra C til B eller fra B til A ved at vælge matematik som valgfag i 3.g.

På HF er matematik C obligatorisk. Matematik B kan vælges som valgfag i 2. HF.

I Matematik C arbejder vi videre med emner, du kender fra tidligere, f.eks. trigonometri, statistik, vækst samt procent- og rentesregning. Du bliver i stand til at anvende matematik i din hverdag og i dine øvrige fag.

Har du matematik som studieretningsfag, vil du arbejde med matematiske modeller, der kan anvendes i dine andre studieretningsfag. I samfundsvidenskabelige studieretninger lærer du f.eks. værktøjer til beskrivelse af ulighed og arbejder med hypotesetest, således at du kan svare på spørgsmål som

  • Er uligheden steget i Danmark inden for de sidste 10 år?
  • Viser aktuelle meningsmålinger en fremgang for bestemte partier?
  • Er der forskel på mænd og kvinders holdning til skat?

I naturvidenskabelige studieretninger arbejder du med matematiske modeller, der anvendes i fysik, kemi eller biologi. Matematikken benyttes til at fortolke dine eksperimentelle data eller til at svare på spørgsmål som

  • Hvordan bestemmer man afstande og tegner et kort?
  • Hvor hurtigt vokser antallet af smittede, og er der tale om en epidemi?
  • Hvor lang tid skal der gå, inden man må tage den næste hovedpinepille?

På B-niveau er hovedvægten på anvendelse af matematik, men du på A-niveau får mulighed for at fordybe dig i matematikkens abstrakte verden.

Ud over den daglige undervisning er der rig mulighed for at arbejde videre med matematik, hvis du har lyst. Du kan deltage i Georg Mohr konkurrencen og eller i Masterclass. Hvis du synes matematik er svært, tilbyder vi ekstra hjælp enten i særligt tilrettelagte workshops eller i lektiecaféen.

Matematik er væsentlig og uundværlig i dagligdagen og i mange erhverv. I matematik-faget lærer du, hvordan matematik kan anvendes til at løse mange forskelligartede problemer, og du opnår mulighed for at blive optaget på en lang række videregående uddannelser.