Informationsteknologi

På Holstebro Gymnasium og HF indgår faget informationsteknologi ikke i nogle af studieretningerne, men er et C-niveaufag, der kan vælges af næsten alle elever. Informationsteknologi omhandler b.la. hvordan data bliver repræsenteret i en computer og hvordan disse kan manipuleres, samt hvordan it-systemer bliver designet til brugere.

Vælger du at tager faget informationsteknologi, vil du komme til at arbejde med spørgsmål der opstår i forbindelse med it-systemer og menneskers brug af disse. Eksempler på spørgsmål som du vil komme til at arbejde med er

Hvorledes påvirker designet af et it-system os som brugere, og hvorledes påvirker brugerne et it-system? Hvorledes påvirker et it-system vores samfund? Eksempler er sociale platforme, vores tilgang til kommunen og også vores brug af netbutikker, der alle har ændret på den måde vi kan tilgå hinanden eller ydelser på.

Hvorledes er it-systemer opbygget? Rigtig mange it-systemer er opbygget over den samme skabelon selvom de kan fremstå meget forskelligt for brugerne. Nederst ligger data, som vi kan trække på. Disse data kan f.eks. være brugerindtastninger (sociale medier) eller indsamlet på anden vis.

Disse data kan vi søge i og trække på og endelig skal resultatet præsenteres for brugeren – helst på en appetitlig måde. Som en del af arbejdet i faget, vil du derfor komme til at lave mindre it-systemer selv.

Hvad er godt og dårligt design i forbindelse med it-systemer? Når man designer et nyt it-system har man (næsten) altid brugeren i centrum. De fleste it-systemer i dag forudsætter at brugeren kan gå direkte til systemet uden forudgående instruktion, og det stiller naturligt nok krav til designet af it-systemet.

Hvad er data og hvorledes repræsenteres data i en computer? Hvorledes kan man manipulere data? Grundlaget for alle it-systemer er data – f.eks. billeder og lyd. Vi vil se på hvorledes data kan gemmes på en computer. Endvider skal vi se på, hvorledes man kan manipulere med data. I den forbindelse skal du selv skrive mindre programmer i et programmeringssprog.