Idræt

Idræt er obligatorisk for både STX og HF på C-niveau, men kan tilvælges på B-niveau hvis det ønskes.

Alle har idræt på C-niveau. Som STX-elev har du idræt på C-niveau i alle tre gymnasieår. Som Hf-kursist har du idræt det første år. Du kan derudover vælge idræt på B-niveau. For STX ligger valgfaget i 3g og for Hf ligger det i 2 Hf. Idræt er endvidere en meget aktiv del af Holstebro Gymnasium og Hf’s frivillige undervisning. Du kan derfor selv vælge meget mere idræt til. Idræt, der passer til det, du har lyst til.

Idræt på C-niveau er obligatorisk for alle. I STX har alle elever idræt på C-niveau i alle tre år. Omfanget er et modul om ugen. På Hf er idræt samlet i 1Hf, hvor der undervises henholdsvis 1 og 2 moduler om ugen. På C-niveau er undervisningen meget praktisk orienteret. Det vil sige, at du stifter bekendtskab med og får egen erfaring med mange idrætsgrene inden for de tre forgreninger: boldspil, musik og bevægelse og klassiske og nye idrætter. Fodbold, volleyball, basketball, MTB, fitness, dans, gymnastik, løb, atletik, softball, ultimate er blot nogle af de mulige idrætsgrene, du kan få prøvet af. Selvom du mest skal prøve idrætterne af i praksis, vil du også undervejs få koblet lidt teori på. Ved at koble teori og praksis opnår du en viden, der gør dig i stand til f.eks. at træne dig til et bedre kondital eller til at få større og stærkere muskler. Du vil også blive undervist i den korrekte opvarmning, i at lave et grundtræningsprogram og du skal lave og udføre dit eget træningsprojekt. I træningsprojektet skal du sætte dig dit eget mål, og derefter arbejde hen mod målet med hjælp fra læreren i undervisningen.