Historie

Historie faget beskæftiger sig med menneskets historie, udvikling og hvilke værdier og ideologier der har været essentielle gennem historien. Historie bliver udgivet på A-niveau på STX og på B-niveau på HF.

Historie er summen af alt det, menneskene har bedrevet på vor jordklode. Historiefaget beskæftiger sig især med samfundenes forskellige udviklinger på flere områder: Hvordan har menneskene opretholdt livet? Hvordan er samfundet blevet styret? Hvilke værdier, ideologier og religiøse opfattelser har dannet grundlag for samfundet? Vi vil se på både den store historie med konger, krige og statsdannelser, men vi vil også se nærmere på det enkelte jævne menneskes vilkår. Vores emner går lige fra oldtidens Romerrige og frem til de aktuelle klimaproblemer og terrortrusler. Du vil lære mest om de vestlige lande Danmark, Europa og USA, men du vil også stifte bekendtskab med fjernere kulturer bl.a. Kina, Japan og Indien.

I historiefaget vil vi arbejde en del med kilder. Det kan være personlige beretninger fra breve og dagbøger, men det kan også være officielle dokumenter som love og traktater. Endelig vil vi forsøge at sætte det hele i system, så vi bedre kan overskue hvordan udviklingen foregik, hvor, hvornår og med hvem? Historie er vigtigt for os alle. Historien er den fortid, som vi er skabt af. Hvis vi vil skabe en bedre fremtid skal vi lære af historien