Fysik

I fysik-undervisningen kan du komme til at beskæftige dig med ting og begreber indenfor vidt forskellige emner som atom – fysik, energi, lys og Universet. Fysik bliver undervist i A, B og C niveau.

Kan man virkelig splintre glas med sin stemme? Hvad er laserlys egentlig for noget? Hvad er en kvantecomputer?

Disse spørgsmål og mange andre kan du få svar på i det naturvidenskabelige fag Fysik på Holstebro Gymnasium og HF.
Undervisningen i fysik er varieret, idet der både arbejdes med teorier og eksperimenter. Når der laves eksperimenter, foregår det i vores laboratorium, som indeholder moderne apparatur.

Alle STX-elever skal have fysik på mindst C-niveau. Derudover er der mulighed for at vælge fysik på B-niveau som valgfag i 3.g.
Går du på den naturvidenskabelige studieretning med studieretningsfagene Matematik A, Fysik B, Kemi B, får du selvfølgelig automatisk Fysik B. Og her kan du så vælge at løfte Fysik til A-niveau i 3.g.

På HF er fysik ikke obligatorisk, men HF-elever kan vælge at få Fysik C i 2.HF.

På Fysik C beskæftiger vi os med grundlæggende fysikfaglige emner, sådan at du efterfølgende kan forstå og diskutere nogle af de naturvidenskabelige spørgsmål, som vi oplever i hverdagen og i medierne. Der er stor frihed i valget af faglige emner, sådan at du får mulighed for at opleve undervisningen som sjov og interessant.

Følger du Fysik A eller Fysik B, vil du i høj grad få mulighed for faglig fordybelse. Her bruges matematikkens sprog med symboler og beregninger, når fysik forklarer forskellige problemstillinger. Gennem spændende eksperimenter stimuleres din nysgerrighed og kreativitet, når du her undersøger fysikkens teorier i praksis. IT vil i stor udstrækning blive brugt både i forbindelse med gennemgangen af teorierne og i forbindelse med eksperimenterne. De faglige emner på Fysik A og B spænder vidt, og også helt dagsaktuelle emner vil du komme ind på.

Udover den daglige fysik-undervisning er der rig mulighed for at gå videre med fysik og naturvidenskab, hvis du har lyst. Du kan deltage i Science-talent konkurrencer, og der afholdes workshops både i Science og i Astronomi.
Der er også mulighed for aktiviteter ud af huset. Det kan fx være besøg på et universitet eller besøg på en virksomhed, der anvender fysikviden i praksis.

Overalt i verden er fysik vigtig. Al teknologi i fx mobiltelefoner og rumsonder er baseret på fysikkens love. I fysik-faget får du mulighed for at udforske den verden, der ligger bag disse teknologier og se de muligheder fremtiden tilbyder.