Engelsk

“What’s in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet” (William Shakespeare)

I faget engelsk kommer du til at beskæftige dig med, hvordan sprog skaber verden: Politikeren der forsøger at overbevise en befolkning med sine retoriske greb, digteren der gennem sproget foreslår nye måder at se verden på, men du vil også møde sproget som en måde at få magt over andre, som for eksempel i forhold til den engelske kolonisering af, og indflydelse på, store dele af den verden vi kender i dag. Gennem arbejdet med litteratur, kultur og samfundsforhold bliver du præsenteret for det store overblik over den engelsktalende verdens udvikling, men vi går også i dybden med specifikke emner, der kan spænde fra den ulykkelige kærlighed mellem Romeo og Julie i Shakespeares berømte teaterstykke, til de tilsyneladende uløselige racespændinger i nutidens USA. Du kommer i arbejdet med emnerne til at tale og skrive engelsk, og selve det at kunne udtrykke sig korrekt på et fremmedsprog er ét af fagets naturlige hovedformål. I en globaliseret verden er det at kommunikere og blive forstået forudsætningen for enhver form for samarbejde, og her spiller engelsk som verdenssprog en altafgørende rolle.

På STX indgår Engelsk som studieretningsfag på A-niveau på de sproglige, kreative og samfundsvidenskabelige studieretninger, hvor faget er gennemgående fag i alle tre år.  På de naturvidenskabelige studieretninger indgår faget i fagrækken på B-niveau i 1. og 2.G. På HF indgår engelsk som et toårigt B-niveaufag.