Design og arkitektur

Design og arkitektur er et kreativt fag på Holstebro Gymnasium og HF. I Design og arkitektur kommer du til at beskæftige dig teoretisk, analytisk og praktisk med tre grundlæggende genstandsfelter, der udgør fagets kernestof:

  • Kommunikationsdesign (fx reklamer, logoer, magasiner, hjemmesider, plakater…)
  • Produktdesign (fx lamper, beklædning, møbler, accessories, køkkenredskaber…)
  • Arkitektur (fx templer, museer, kulturhuse, boliger, byrum…)

I faget er designprocessen helt central. Designprocessen forener teori, analyse og praksis gennem fire grundlæggende faser; Collect (indsamle og undersøge), Comprehend (forstå), Conceptualize (udvikle) og Create (skabe). De fire faser hjælper dig med at udvikle, fastholde og omsætte dine ideer og dermed nå i mål med dit design. Du vil gennem mestring af designprocessen blandt andet lære at identificere et designproblem, researche metodisk, udvikle design- og arkitekturideer, dokumentere og begrunde valg i en designproces, formidle designløsninger og designanalyse visuelt og mundtligt samt evaluere.

Design og arkitektur giver dig teoretisk viden om udvalgte vinkler på design- og arkitekturhistorien, ligesom du vil se design og arkitektur som eksempler på kulturarv. Faget har derfor et stærkt dannelsesperspektiv og bidrager til din studiekompetence.

Undervisningen er dynamisk, fordi faget er innovativt i sin natur. Arbejds- og visualiseringsmetoderne er derfor meget varierede – fx set i skitsering, 3d-modellering, digital modellering, research, arbejde med kommunikationsstrategier, designanalyse, fagligt samspil mv. De nære omgivelser betyder ligeledes en del i faget – du vil fx interagere med samfundet, når du indsamler data, observerer eller dokumenterer undersøgelser. Du vil dermed også få indblik i udvalgte karrieremuligheder inden for arbejdet med design og arkitektur.

Alle resultater af din analyse- og designproces bliver gemt i en personlig portfolio, som du redigerer løbende og som danner udgangspunkt for vurdering af de samlede resultater.