Dansk

Dansk STX

Dansk er et 3-årigt obligatorisk fag. Uanset hvilken studieretning du vælger på STX, vil du få dansk på A- niveau.

Du vil kunne genkende meget fra danskfaget i grundskolen, men omvendt vil du også møde nye måder at arbejde på.

Væsentligt er, at danskfaget bidrager til, at du lærer at orientere dig i en foranderlig verden og forstå dig selv i et bredere kulturelt perspektiv.

Danskfaget tones af de andre fag, som du har valgt i din studieretning, og arbejder tæt sammen med de øvrige fag – ikke mindst omkring skriftlighed.

Litteratur, sprog og medier

Danskfaget er bygget op omkring tre perspektiver, nemlig litteratur, sprog og medier.
Hvad kan litteratur gøre ved og for mennesker, og hvordan gør den det? Det interesserer vi os grundlæggende for i danskfagets litteraturdel. Når du læser litteratur, er der fokus på at få et overblik over litteraturens historie i Danmark og andre nordiske lande – derfor kommer du til at arbejde med tekster fra både fortid og nutid og til at arbejde med mange forskellige temaer og genrer.

Hvad får kommunikation til at fungere godt, og hvad kan få kommunikation til at bryde sammen? I arbejdet med det sproglige lægges der vægt på, at du lærer at udtrykke dig klart og argumentere overbevisende, både i tale og på skrift. Samtidig får du redskaber til at analysere andres og egen kommunikation.
Hvordan bliver man god til at afkode mediernes virkemidler? I danskfagets mediedel arbejder du med nyheder, film, tv-udsendelser, reklamer, websider m.m., så du kan blive klogere på, hvordan de påvirker os.

Dansk HF

Dansk på HF er anvendelsesorienteret, og det betyder, at undervisningen ofte tager udgangspunkt i din virkelighed og realistiske situationer, fordi det er vigtigt for os, at du kan relatere til det, vi arbejder med. Ligesom det er vigtigt, at du kan bruge det, du lærer uden for skoleverdenen i en konkret sammenhæng. En øvelse kunne fx være at formulere et opslag til forældrene til børnene i en fritidsordning.

Dansk på HF har nemlig også en betydelig skriftlig dimension, hvor den gode kommunikation er i centrum. Du lærer at udtrykke dig korrekt, nuanceret og præcist på dansk med fokus på sprog, genre, afsender, modtager, hensigt mm. Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, elevoplæg, klassesamtale, gruppearbejde, projektarbejde samt internetbaseret tilrettelæggelse mm.

På et mere overordnet plan kan man sige, at danskfaget bidrager til, at du lærer at orientere dig i en foranderlig, globaliseret verden og forstå dig selv i et bredere kulturelt perspektiv.