Bioteknologi

Bioteknologistudieretningen er for dig, der synes, at gener, kloning, gensplejsning og medicinsk forskning er spændende.

Bioteknologi handler dybest set om teknologi baseret på biologisk og kemisk viden. På studieretningen vil du lære om kemiske og biologiske processer, og om hvordan levende organismer kan bruges forskningsmæssigt og industrielt. I matematik får du en omfattende teoretisk basisviden, og faget kan anvendes til at bearbejde data fra eksperimenter i fysik og bioteknologi. Studieretningen giver også gode muligheder for samspil med en lang række andre fag som f.eks. idræt elle religion. Udviklingen inden for bioteknologi medfører også etiske overvejelser, f.eks. i forbindelse med brug af genmanipulerede organismer og brugen af forsøgsdyr, og en bred naturvidenskabelig viden er en væsentlig baggrund for stillingtagen i sådanne spørgsmål.

I studieretningen kan der f.eks. arbejdes med:

  • Hvordan designer man medicin, så det når frem til det rigtige sted i kroppen?
  • Hvad kan genetisk fingeraftryk bruges til?
  • Hvordan gensplejser man?
  • Kan bioteknologi sikre fremtidens energibehov?
  • Hvordan laver man øl?
  • Hvordan behandler man sukkersyge?

Bioteknologi er en teknologi baseret på biologisk og kemisk viden. I bioteknologi vil du lære om kemiske og biologiske processer, og om hvordan levende organismer kan bruges forskningsmæssigt og industrielt fx til produktion af lægemidler.

På Holstebro Gymnasium og HF findes bioteknologi i studieretningen bioteknologi A, Matematik A og fysik B. Faget starter efter grundforløbet og løber indtil slutningen af 3g, hvor faget afsluttes med skriftlig og/eller mundtlig eksamen.

I bioteknologi kunne man fx prøve at brygge sit eget øl og herigennem opnå kendskab til de enzymatiske processer, som vil kunne følges ved hjælp af kemiske metoder som fx chromatografi. Er det muligt at fremstille øl med en høj alkoholprocent?

Faget giver også mulighed for at gå i dybden med genteknologiske metoder som fx gensplejsning af bakterier og opklaring af kriminalsager ved hjælp af DNA-analyser. Vil selv små mængder DNA kunne føre os frem til gerningsmanden?

Vi beskæftiger os også med sygdomme, både deres biologiske årsag og fremstilling af lægemidler ved kemisk syntese. Behandlingen af sygdomme kræver et detaljeret kendskab til både kemiske og biologiske processer. Vi arbejder med aktuelle problemstillinger, som fx om vi i fremtiden stadig vil kunne behandle sygdomme med penicillin?

Bioteknologi er et eksperimentelt fag så en del af undervisningen vil foregå i laboratoriet. Her vil I komme til at arbejde med metoder, som fx retsmedicinere eller forskere på Novozymes og andre bioteknologiske virksomheder gør.