Billedkunst

Billedkunst er et kreativt fag, som du kan vælge på Holstebro Gymnasium og HF. Billedkunstfaget giver dig et indblik i væsentlige kunsthistoriske perioder, et kendskab til kunstteori på et elementært niveau og erfaringer med værkanalyse – evner som du skal anvende i arbejdet med praktiske teknikker og udførelse af kreative projekter.

 

I billedkunst vil du opnå en helt grundlæggende viden om kreative processer, som du kan bruge i mange andre faglige sammenhænge.

Du vil lære at skelne mellem den personlige kunstoplevelse og den analytiske tilgang til værker. Du vil opleve værker via elektroniske og trykte reproduktioner, men også på første hånd: Vi besøger kunstmuseer og du vil se Holstebro i et andet perspektiv, hvis du fx skal løse opgaver i byen.

Kernestoffet omfatter 2-dimensionale værker (som maleri, tegning, grafik mv.), 3-dimensionale værker (som skulptur, installation, ready mades mv.), arkitektur, happenings og digitale medier (som politiske kunsthappenings, kunstvideoer mv.). I billedkunst er samtidskunst endvidere prioriteret.

Fælles for alle arbejdsformerne i billedkunst er, at processer og opgaveløsninger – det vil sige research, valg, fravalg og resultater – samles i din personlige portfolio. Skriftlige opgaver, billedmateriale og litteratur samles også i din portfolio.

Eksempler på forløb i billedkunst:
Reprogramming the City; et forløb om arkitektur og byrum, hvor eleverne arbejder med udvalgte destinationer i Holstebro med henblik på at skabe bedre steder og hvor bæredygtighed i løsningerne er et krav. Eleverne fotoregistrerer i grupper deres udvalgte miljøer i byen fra detalje til helhed, tegner skitser og skaber på skolen, gennem kreative processer, beskrivelser af nye steder, ligesom modeller bygges til demonstration af æstetiske og funktionelle principper.

Politisk kunst; et forløb om politisk kunst gennem tiderne, men med særligt fokus på den politiske kunst her og nu. Hvilken betydning har kunst i politiske sammenhænge? Eleverne udarbejder værkanalyse og foldere til præsentation af udvalgte værker og kunstnere, ligesom de eksperimenterer med kunstneriske udtryk af politisk indhold (eksempler på kreative løsninger er graffiti, fotokunst, maleri, Photoshop-manipulation mv.).

Ord og kunst, kunst og ord – kunstord, ordkunst; et forløb med fokus på skabelsen af et individuelt eksamensprojekt som på en eller anden måde forholder sig til det overordnede tema. Eleverne ser eksempler på værker, hvor kunstnere forener ord eller fortællinger med kunsten. Den enkelte elev brainstormer over emnet, udarbejder mindmap og skitser, som fører til arbejdet mod et færdigt værk.

Billedkunst udbydes på c-niveau og kan desuden ønskes som valgfag på b-niveau.