Studievejledning

Hvad kan du bruge din studievejleder til?

Du kan bruge din studievejleder hvis du gerne vil tale om personlige, faglige eller sociale problemer.

Vi skelner ikke mellem ”små” og ”store” problemer, så kom hvis der er noget du gerne vil tale om. Nogle gange hjælper det bare at få en snak med en neutral person om problemerne.

Hvis vi skønner det nødvendigt kan vi give dig telefonnumre og hjemmesider med kontakt til andre, som måske kan hjælpe dig yderligere i din situation.

For at vi kan få mulighed for at høre hvordan det er at komme i gymnasiet, afholder vi introsamtaler i løbet af 1.g. Vi er også i studievejledningen med til at give dig redskaber til at komme igennem din gymnasietid på en god og fornuftig måde – f.eks. ved at arrangere kurser til at håndtere eksamensangst.

Hver klasse er tilknyttet en bestemt studievejleder, og hver enkelt elev har derfor en fast tilknytning til en person i studievejlederkorpset på skolen. Normal aftaler man møde med sin studievejleder via mail eller Lectio. Der er dog også “Åben vejledning”, hvor man blot kan komme forbi til en snak med den vejleder, der sidder klar.

Studievejledere

Karin Peters Lehm (KPL)
Mail: kpl@hogym.dk
Telefon: 

 

 

 

Finn Sønderlund Kristensen (FK)
Mail: fk@hogym.dk
Telefon: 61687442

 

 

Kirsten Wernberg (KW)
Mail: kw@hogym.dk
Telefon: 21840002
SPS-kontakt, UU-kontaktperson

Jane Birgitte Nielsen
Mail: jn@hogym.dk
Telefon: 21849316

 

Kristian Iversen (KI)
Mail: KI@hogym.dk
Telefon: 61789567