AP-fællesarrangement for alle 1g-elever med Magnus Hamann aka Sprog-Magnus fra Sprogzonen