STX

STX på Holstebro Gymnasium & HF

Som elev får du et fællesskab og en spændende hverdag med mange andre unge.

Du vil dagligt møde dygtige lærere, der fagligt udfordrer dig på et højt niveau. Personligt bliver du afkrævet dine meninger og holdninger samt et bidrag til fællesskabet. Det gælder både i undervisningen, i elevrådet, på studietur, til fester eller som medvirkende i nogle af de mange øvrige frivillige aktiviteter.

Stå stærkt for fremtiden

Med en almen studentereksamen vil du stå stærkt for fremtiden med studierelevant viden om natur, kultur og samfund hentet via en bred vifte af fag fra det musisk kreative til naturvidenskab og sprog.

Det almene gymnasium er opbygget i et antal studieretninger og indeholder mange fællesfag, som alle elever skal følge med deres klasser. Udover fællesfagene skal du også vælge studieretningsfag. Det er de fag, som du gerne vil fordybe dig i, og som du får sammen med dine klassekammerater. Udover fællesfag og studieretningsfag indeholder gymnasiet også valgfag og tværfaglige projekter. Læs mere om dette i vores studieguidebrochure her.

Grundforløbet

Med den ny gymnasiereform, der trådte i kraft i sommeren 2017, er der sammenlignet med tidligere færre studieretninger at vælge i mellem. Det gør det lettere at vælge og overskue mulighederne for dig som elev. Du kan vælge mellem studieretninger inden for hovedområderne naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprogligt-humanistisk og musisk-kreativ. Studieretningerne har en tydelig faglig profil, der giver direkte adgang til uddanneler inden for beslægtede fagområder.

Grundforløbet

I 1.g starter du med et grundforløb, der varer ca. tre måneder og afsluttes den første uge i november. Fagene i grundforløbet er ens for alle grundforløbsklasser. Grundforløbet indeholder et introduktionsforløb, der letter din overgang til gymnasiet. Du vil møde en række af gymnasiets fag og få mulighed for at afprøve forskellige studieretninger, inden du træffer dit endelige studieretningsvalg.

Formålet med grundforløbet er bl.a. at forberede skiftet fra folkeskoleelev til gymnasieelev, og du vil stifte bekendtskab med arbejdsmetoder i gymnasiet og en stor del af de fag, der senere vil indgå i studieretninger eller være mulige valgfag.  Der er både enkeltfaglig og flerfaglig undervisning i grundforløbet.

Studieretninger

På Holstebro Gymnasium og HF kan du vælge mellem 10 studieretninger. Studieretningerne er grupperet i 4 hovedområder og hver studieretning består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Se oversigt over studieretningerne i vores brochure her.

Se Film

Bliv elev på holstebro gymnasium & HF

Du skal blive elev fordi….
Med en stx eller en Hf fra Holstebro Gymnasium og HF i bagagen er du sikret et godt udgangspunkt for fremtiden. På begge uddannelser bliver du udfordret med både naturvidenskabelige, sproglige, samfundsvidenskabelige og musisk-kreative fag. Idræt er obligatorisk og giver gode sunde og sociale oplevelser sammen for klassen. Desuden er der masser af mulighed for at deltage i sociale aktiviteter og forskellige udvalg udenfor undervisningen, som går på tværs af klasserne. Hele denne brede palet af fag og sociale aktiviteter er med til at forme dig som menneske i din tid her på skolen. Det er derfor så mange siger, at det er de bedste år i deres liv. Se filmen herover, inden du træffer dit valg.

Talentarbejde

Det er en væsentlig del af Holstebro Gymnasium og HFs målsætning, at alle elever får mulighed for at dygtiggøre sig på deres individuelle niveau. Det er vigtigt for os, at “alle skal stå på tæer”! Holstebro Gymnasium og Hf har derfor en god tradition for at tilbyde elever forskellige talenttilbud.

STX passer til mig, fordi man har lov at være helt sig selv og hygge sig med andre i et åbent læringsmiljø.

Gymnasiets atmosfære med sine forskellige typer af mennesker, var stedet hvor jeg bedst kunne trives.

Jeg besluttede mig for STX, da jeg fandt ud af hvor bred en uddannelse det egentlig er, og da jeg oplevede stemningen på skolen. 

Julie, 1b