Talent med bredde

Talent med bredde

Holstebro Gymnasium er sammen med 4 andre gymnasiale uddannelser med i det tre-årige projekt ”Talent med bredde”.

Det handler om bredde i talent og at brede talent ud i klassen. I projektet satses der på at kombinere et skræddersyet talentudviklingsforløb for nogle udvalgte elever i kombination med en bredt rettet talentmotiverende undervisning i hele klassen.

En udvalgt klasse fra hver af de gymnasiale uddannelser arbejder med forløb omkring kost og kræft. Klassen deltager i klassebesøg på Foulum og i hver klasse udvælges nogle elever til at repræsentere klassen i et Ung-Forsker-Team på Aarhus Universitet, Foulum. De udvalgte elever gennemfører cellebiologiske forsøg på Foulum, samt formidler deres erhvervede viden til klassen. Eleverne udvælges ud fra faglige kompetencer, interesse i biologi/bioteknologi, evne til at dele viden samt lyst til at engagere klassen i projektet. Ung-Forsker-Teamet samles to gange på Aarhus Universitet Foulum, hvor de arbejder tæt sammen med et forskerteam i cellebiologisk laboratorium omkring næringsstofoptagelse og tarmkræft. Oplevelser, resultater og viden tages med hjem som supplement til undervisningen i klassen.

Kontaktpersoner på Holstebro Gymnasium og HF:

Pia Vogel pv@hogym.dk