Sprogdiplomer i fremmedsprogene

Sprogdiplomer i fremmedsprogene

Skolen tilbyder i skoleåret 2021-2022 fagligt dygtige elever forberedende undervisning i engelsk, tysk og fransk med henblik på at gå til en internationalt anerkendt sprogtest og få et sprogcertifikat, der kan anvendes til videregående studier i udlandet.

Engelsk/Cambridge: Målgruppen er elever i 3g/2hf og evt. 2g/1hf med særlige faglige forudsætninger

Tysk/Goethe-Zertifikat: Målgruppen er elever i 3g og evt. 2g med særlige faglige forudsætninger.

Fransk/DELF: Målgruppen er elever i 3g FR eller elever med tilsvarende franskkundskaber.

Undervisningen i Tysk og Fransk indledes i efteråret 2021 og afsluttes i foråret 2022 og placeres i forlængelse af normal skoletid.

Undervisningen i Engelsk indledes i maj 2021 og afsluttes december 2021/januar 2022 og placeres i forlængelse af normal skoletid.

De afsluttende sprogtestes afholdes på skolen eller udenbys på et officielt testcenter.

Ansøgningsblanket til Tysk og Fransk finder du her

Ansøgningsbanket til Engelsk finder du her