Sprogdiplomer i fremmedsprogene

Sprogdiplomer i fremmedsprogene

Skolen tilbyder i skoleåret 2018-2019 fagligt dygtige elever forberedende undervisning i engelsk, tysk, fransk og spansk med henblik på at gå til en internationalt anerkendt sprogtest og få et sprogcertifikat, der kan anvendes til videregående studier i udlandet.

Engelsk/TOEFL-test: Målgruppen er elever i 3g, 2 hf og evt. 2g

Tysk/Goethe-Zertifikat: Målgruppen er elever i 3g, 2 hf og evt. 2g.

Spansk/DELE-test: Målgruppen er elever i 3b SP.

Fransk/DELF: Målgruppen er elever i 3b FR.

Undervisningen indledes i det sene efterår 2018 og er placeret i forlængelse af normal skoletid, og i løbet af foråret 2019 afholdes sprogtests (på skolen eller udenbys på anerkendte testcentre).

Se ansøgningsblanket her.