Sprogdiplomer i fremmedsprogene

Sprogdiplomer i fremmedsprogene

Skolen tilbyder i skoleåret 2017-2018 fagligt dygtige elever forberedende undervisning i engelsk, tysk og spansk med henblik på at gå til en internationalt anerkendt sprogtest og få et sprogcertifikat, der kan anvendes til videregående studier i udlandet.

Engelsk/TOEFL-test: Målgruppen er elever i 3g og 2 hf.

Tysk/DAF-test: Målgruppen er elever i 3g (evt. 2g).

Spansk/DELE-test: Målgruppen er elever i 3g.

Undervisningen indledes i det sene efterår 2017 og er placeret i forlængelse af normal skoletid, og i løbet af foråret 2018 afholdes sprogtests (på skolen eller på Aarhus Universitet).

Se ansøgningsblanket her.