Science Talenter

Science Talenter

Hvert år deltager Holstebro Gymnasium og HF i Sciencetalenters Talentpakke. Her udvælges en gruppe på ca. 10 2.g-elever til deltagelse i en talentkonkurrence, der finder sted på Sorø Akademi, Maersk-Mckinney Instituttet.

Sciencetalenter udmelder et konkurrencetema. Sammen med 2-3 lærere arbejdes med temaet et antal eftermiddage, både teoretisk og eksperimentelt, hvor det i endog meget høj grad er eleverne, der bestemmer, i hvilken retning projektet skal drejes. Der er selve processen, der er væsentlig, om end det jo også er vigtigt for eleverne, at de kan klare sig godt i konkurrencen med andre gymnasier.

Der konkurreres i 4 discipliner:

  • En præsentation af et projekt under temaet på en poster
  • En teoretisk fremlæggelse af et delelement af projektet
  • En eksperimentel fremlæggelse af et selvvalgt og helst selvudviklet forsøg
  • En fælles løsning af en række eksperimentelle forskellige forsøg, hvor elever som gruppe skal fortolke forsøgsdata i fællesskab, en proces der kræver tæt samarbejde. De skal forholde sig til eksperimentelle data fra forsøg de hovedsagelig ikke før har stiftet bekendtskab med.

Eleverne frisættes i meget høj grad, til deres store fornøjelse, i projektet, i forhold til den daglige læringsproces, og der kommer virkelig originale bidrag til problemløsningerne.

Lærergruppen synes – som eleverne – at det er vildt spændende og givende.

Tidligere temaer og placeringer:

2012: Farver og Lys (3. plads)

2013: Grøn energi (1. plads)

2014: Raketter og raketbrændstof (1. plads)

2015: Stoffers X-faktor, (1. plads)

2016: Flourecerende stoffer (1. plads)

Man kan læse mere om Sciencetalenter her.

Kontaktperson på Holstebro Gymnasium og Hf

Kristine Grünberger, kg@hogym.dk