SamfundsCup

SamfundsCup

SamfundsCup er en landsdækkende innovationskonkurrence for gymnasieelever med samfundsfag på A- og B-niveau.

I samfundscup skal der udvikles innovative løsningsforslag på et samfundsfagligt problem – i skoleåret 2015-2016 under overskriften KONFLIKTER!

SamfundsCup er en græsrodskonkurrence forstået på den måde, at de deltagende skoler samarbejder om afholdelse af regionale inspirationsdage i efteråret 2015, inden den lokale projektfase går igang. Vinderne på de enkelte skoler går videre til de regionale finaler i april 2016; mens selve finalen afholdes på Christiansborg i maj 2016.

For eleverne er SamfundsCup en proces bestående af lokale inspirationsdage, projektarbejde, hvor de mange elever først vil arbejde med problemidentifikation under overemnet og derfor udvikle innovative løsninger. Det hele kulminerer som vanligt med regionale finaler efterfulgt af en landsfinale på Christiansborg 4. maj 2016.

På Holstebro Gymnasium og HF adminstreres konkurrencen af lærerne i samfundsfag, og du kan høre mere om Jeres muligheder for at deltage ved at kontakte din samfundsfagslærer.