Tutor i HF

Din tutor

Som hf-kursist bliver du tilknyttet en af dine faglærere, som kaldes en tutor. Læreren
er tutor for 6-8 kursister.

Sammen med din tutor skal du opstille dine mål for hf-uddannelsen; det gælder både de faglige mål for fagene og mål for de færdigheder og kompetencer, som skal forberede dig til at gennemføre en videregående uddannelse.

Disse kompetencer er f.eks.: at kunne strukturere sin hverdag, at kunne holde fokus, at udvikle selvstændighed og ansvar, at kunne samarbejde, at kunne formidle sin viden mundtligt og skriftligt.

Undervejs vil din tutor fungere som en person, hos hvem du kan søge faglig støtte og vejledning ud over dine faglærere.

I løbet af det første år skal du mødes med din tutor til 3 samtaler. Samtalerne har hvert sit fokus på de forskellige mål og kompetencer, som du skal arbejde med. Den første samtale ligger i september, hvor din tutor vil møde dig til en kort samtale om dine forventninger til skolen og vil introducere dig til den elektroniske studiebog. Sammen laver I en såkaldt studieprofil for dig.