09.12.2020

Holstebro Gymnasium og HF går grønt på strøm

I slutningen af november 2020 blev stikket sat i fra et nyt solcelleanlæg på Holstebro Gymnasium og HF. Dermed begyndte den grønne strøm at flyde ud i skolens el-net og videre ud til lys, projektorer og pc’ere og andre strømforbrugende enheder på skolen.

Solceller

Det har gennem længere tid været en høj prioritet for skolens elever, ansatte og bestyrelse at gøre skolen grønnere og mere bæredygtig i sit forbrug og indretning. Det har nu resulteret i etableringen af et stort solcelleanlæg.

Stort og effektivt anlæg

Den ene af skolens pedeller, Rune Vestergaard, fortæller om anlægget:

“Det kan producere op til 42.200 kWh og er bygget op af 132 solcellepaneller og fylder 250 m2, som er placeret på taget af skolens boldhal. Produktionen fra solcellerne kan på de gode solskinsdage dage levere så meget strøm, at det dækker det daglige forbrug af strøm på skolen.”

Tidligere er skolen overgået til en grøn strømleverandør, hvor strømmen udelukkende kommer fra vindmøller, hvorfor skolen i forvejen var CO2-neutrale på strøm. Etableringen af solcelleanlægget forbedrer imidlertid det økonomiske regnestykke for strømforbruget på skolen.

Klimabevidste unge

Rektor på gymnasiet Peter Damgaard Lunde er tilfreds med resultatet:

– Vi er i en tid, hvor presset på klimaet vokser. Det er nu, at vi skal udbrede de grønne investeringer, så vi kan mindske de negative konsekvenser af klimaforandringerne. Derfor er det fantastisk for os, at vi nu er helt grønne på vores strømleverance til skolen, siger rektor på Holstebro Gymnasium og HF Peter Damgaard Lunde.

Skolens elevrådsformand Liv Granberg udtrykker stor tilfredshed med at være elev på en skole, hvor de unges klimaambitioner bliver taget alvorligt:

– Det er fedt at se, at vores bidrag og engagement bærer frugt. Solcelleanlægget kan vi nok ikke tage hele æren for, men det er ret fedt, at skolens lærere og ledelse vil lytte til vores forslag om en grønnere skole.

Rektor Peter Damgaard Lunde har også kun rosende ord til overs for indsatsen og ambitionerne hos såvel elever som ansatte:

– Jeg er både glad og stolt over at være med til sammen med elever og skolens medarbejdere at finde lokale, synlige og praktiske bæredygtige løsninger her på skolen. Vi har nogle enormt klimabevidste og klimaansvarlige unge, som i den grad spiller med i udviklingen af ideer til, hvordan vi kan gøre skolen mere bæredygtig.

Lokal leverandør

Pedel Rune Vestergaard fortæller om et rigtig godt samarbejde om opsætning og leverance af anlægget. Det er det lokale elektriker-firma Idom El, som Holstebro Gymnasium og HF har entreret med, mens det er firmaet CO2-pro fra Århus, der har monteret anlægget.

– Det er gået helt efter bogen. Forundersøgelser, opsætning og rådgivning har været helt i top, og det har været medvirkende til, at vi er kommet så godt i mål, som vi er. Det er utrolig tilfredsstillende at kunne bruge dygtige og pålidelige lokale virksomheder i udviklingen af Holstebro Gymnasium og HF som en grøn skole.

Fortsat plads til nye tiltag

Der er fortsat mange ideer til, hvordan skolen i hverdagen kan minimere CO2-aftrykket på klimaet yderligere. Solcelleanlægget er dermed kun et af flere tiltag, som skal bringe Holstebro Gymnasium og HF tættere på en mere klimabevidst skole. Holstebro Gymnasium og HF undersøger således muligheden for styrke arbejdet med klimaambitionerne ved at nedsætte en arbejdsgruppe med bæredygtighed på dagsordenen bestående af både ansatte og elever.