05.04.2017

Holstebro Gymnasium og Hf skaber fem trail-løbespor i Vestre Plantage

Vidste du, at Holstebro Gymnasium og Hf er i gang med et helt særligt projekt i Vestre Plantage? Kommunen har givet skolen lov til at lave fem trail-løbespor, og de to første er allerede lavet. Lige nu er 1.k sammen med idrætslærer Per Hovmøller Christensen i gang med at lave nummer tre. Løbesporene hænger sammen på den måde, at der midtvejs på et spor starter et nyt spor, som man kan vælge at løbe. Løbesporene er således set fra oven ringe, der hænger sammen – som de olympiske ringe.

Per Hovmøller Christensen forklarer:

”Vi har skabt de første to ringe, hvor den første ring, Togsporet, havde et delmål om at formidle en del af byens kulturhistorie. Vi fik etableret et løbespor på den gamle Ørnhøjbanen. Ideen var at synliggøre, at der for blot 54 år siden gik en togbane gennem Vestre Plantage. Det andet løbespor – der blev døbt Spor 2 – blev indviet sidst i september 2016.

Her er hovedtankerne i skabelsen af de fem olympiske løberinge i Vestre Plantage:

  1. Vi vil forsøge at skabe bedre træningsmuligheder for trail-løb i Holstebro Kommune.
  2. Vi vil udbrede kendskabet til fordele ved trail-løb i forhold til traditionelt løb.
  3. Vi vil give elever og medborgere mulighed for at opleve, at man kan skabe noget – også til glæde for andre – mens man træner. Der er en nytteværdi i træningen, der rækker ud over en selv.
  4. Vi vil udvide træningsbegrebet: Det at slå græsset, vaske gulv, bruge terrænet i skoven m.m. er god træning.
  5. Vi vil inspirere løbere til at lave styrketræning undervejs i løbetræningen via pladser og områder på trail-sporet.
  6. Eleverne skal arbejde teoretisk og praktisk med begrebet nudging – at lægge hensigtsmæssige spor ud til sig selv (eller til andre).
  7. Vi vil udbrede kendskabet til den olympiske tanke. Det handler om at deltage, det handler om udvikling, ikke om sejren, det handler om idrættens samlende evne på tværs af nationaliteter m.m.

Ud over at 1.k skal arbejde innovativ med idrætsfaget, vil der ske et tværfagligt samarbejde med dansk, der vil stå for, hvordan man kan formidle disse hovedtanker.”