03.01.2018

Fire ansatte går på pension

Efter nytår går fire ansatte på pension efter mange års virke ved Holstebro Gymnasium og Hf. Det er tysk- og russisklærer Anne Lindegaard, engelsk- og samfundsfagslærer Jens Mortensen, pedel Anders Christensen og IT-supporter Jørn Young Christensen. Skolens personale holdt inden jul en stor reception, hvor der blev taget afsked med kollegerne med taler, sange og et flot traktement.