10.02.2017

Elever fra Hogym lærer om politik i Polen

Theis Sønderby, Jonas Jakobsen og Vivian al Khole 1.c er netop sammen med samfundsfagslærer Mette Schack Karlsen vendt hjem fra polske Gdansk, hvor de har tilbragt fire dage med projektet ”Our Democratic Europe”. Også politiker Annette Lind (S) og bibliotekar Ulla Soon-Ja Jespersen fra Holstebro Bibliotek var med. Projektet involverer unge fra Danmark, Holland, Belgien og Polen og kører frem til 2018. Det har til hensigt at styrke den demokratiske dialog på tværs af landegrænser. Læs mere om det i denne pressemeddelelse fra 7.02.17, eller lyt til P4 Midt&Vest: http://www.dr.dk/p4vest/p4vest-eftermiddag-radio/p4-eftermiddag-2017-02-08-15-03

 

Unge fra Holstebro lærer politik i Polen

I et nyt projekt, der kaldes ”Our Democratic Europe”, skal unge lære om demokrati både lokalt, regionalt og internationalt og blandt andre Holstebro Bibliotek og Holstebro Gymnasium og Hf er samarbejdspartnere i projektet. Første internationale stop er Polen, hvor tre unge fra Holstebro Gymnasium i dagene 4.-7. februar er på visit sammen med politiker Annette Lind (S), lektor Mette Schack Karlsen fra Holstebro Gymnasium og bibliotekar Ulla Soon-Ja Jespersen fra Holstebro Bibliotek.

 

Politiker Annette Lind fortæller at hun er taget med på turen fordi:

”Jeg vil gerne støtte projektet, fordi det er lokalt. Og fordi vi lever i en tid, hvor vi bygger mure i stedet for broer, så vi skal sørge for at få de unge engageret i politik”.

 

Det er de tre gymnasieelever fra Holstebro Gymnasium, Theis Sønderby, Jonas Jakobsen og Vivian al Khole fra 1. c., som er de heldige, der fik chancen for at komme med til Polen. Den første del af projektet gik ud på at engagere unge og det lykkedes over al forventning i Holstebro, hvor flere klasser var interesserede. Anden del af projektet bestod blandt andet af en workshop i Herning, hvor Finansminister Kristian Jensen (V) deltog med en politisk peptalk, der skulle få de unge til at diskutere andre lokale emner end behovet for at få fredags-tarteletterne gjort gratis. Det lykkedes og blandt andet differentieret karaktergivning og fravær blev taget op i dialog.

 

I Polen går det godt fortæller Annette Lind:

”Jeg føler mig helt høj over de unges engagement og diskussioner i dag, hvor vi har diskuteret drømme og håb for 2020 og 2030”.

 

Om projektet

Projektet går ud på at udvikle de unges demokratiske kompetencer og styrke den demokratiske dialog både indbyrdes mellem unge, i forhold til politiske beslutningstagere og medier samt på tværs af landegrænser. Derfor blev politiker Annette Lind inviteret med på turen, hvor unge og lokale politikere fra fire deltagerlande mødes i Polen, Holland, Belgien og Danmark. Projektet løber frem til februar 2018 og inden da skal unge fra alle deltagerlandene besøge hinanden og opleve demokratiet i de forskellige lande. Det er bibliotekerne fra Viborg, Randers, Horsens, Herning og Holstebro, der sammen med andre parter skal få projektet til at lykkes. Det er Herning Bibliotek, der er projektejer med Mikkel Haartvig Haaning som projektleder. Projektet støttes af Erasmus+ og Europanævnet.

 

Kontaktoplysninger

Flere oplysninger:

Ulla Soon-Ja Jespersen, bibliotekar og projektleder, Holstebro Bibliotek

Email: usj@holstebro.dk

Tlf.: 96116846 eller 96116800

 

Mette Schack Karlsen, lektor på Holstebro Gymnasium og Hf

Email: mk@hogym.dk

Tlf.: 22883920

 

 
Venlig hilsen
Trine Petersen
Leder af PR og Kommunikation

studierejse