23.06.2017

Dimission - og god sommerferie

Den 23. juni 2017 fik både de blå og de røde huer deres velfortjente eksamensbeviser, og der er blevet delt ure, legater og sprogdiplomer ud.

Trine Yde Sørensen 2.n og Helle Højen Dohn 3.y fik årets ure for bedste fremmøde. Ditte Svarre Jakobsen 3.k blev af eleverne udpeget til Bros Legat for godt venskab. Trine Yde Sørensen 2.n, Sofie Hunnerup Larsen 2.n, Linnea Skorstengaard Andersen 3.b, Thea Rud Iversen 3.b og Mathias Staunstrup Jensen 3.e modtog Bros Legat for deres særlige indsatser i undervisningen, og en længere række dimittender modtog diplomer i DELF, DELE, TOEFL og Test-DaF.

Esben Munk Jensen 2.o holdt årets hf-dimittendtale, og Jacob Møller Kjeldsen 3.x holdt årets stx-dimittendtale.

Tak til alle musik-A-eleverne fra 1.g og 2.g og til musiklærer Jesper Fjord for de smukke korarrangementer ved begge dimissioner. Og til lærerkoret, der traditionen tro også til begge dimissioner sang ”We’ll meet again”.

Held og lykke til alle dimittender også og en rigtig god sommer til alle. På glædeligt gensyn til vores fortsætterklasser. Vi starter igen på det nye skoleår onsdag den 16. august.